Helsingin yliopisto

Tiedot

1670/71 Anders Bergius Andreas Petri, Aboensis 2091. * Turussa 21.4.1661. Vht: Taivassalon kirkkoherra, professori, FM Petter Bergius 4 (yo 1640, † 1691) ja hänen 2. puolisonsa Margareta Walstenius. Ylioppilas Turussa 1670/71 [Bergius] Ericus‹¿› [Aboens _ 103]. Respondentti 4.2.1682 pro gradu, pr. Johan Flachsenius 981. FM 7.12.1682. — Varrontavaltakirja Taivassalon kirkkoherraksi isänsä eläessä 1686 (virkaan 1692). Vt. lääninrovasti. Pakeni isonvihan ajaksi Ruotsiin (1714), Turun tuomiokapitulin lisäjäsenenä siellä 1716–20, palasi rauhanteon jälkeen vanhaan virkaansa. Saarnaaja pappeinkokouksessa Turussa 1690 ja 1703, synodaaliväitöksen preeses 1705. Valtiopäivämies 1713–14 ja 1719. † Taivassalossa 18.9.1724.

Pso: (jo 1689) Sara Wärdh († 1732).

Tengströmin (1836) mukaan Bergius olisi ollut naimisissa professori Martinus Henrici Stodiuksen († 1675) tyttären kanssa (vrt. Släktbok, Ny följd I sp. 90, Alftan Tab. 113).

Poika: Taivassalon kappalainen Johan Bergius 5266 (yo 1715, † 1725).

Poika: Tukholman kirkkoherra, professori, FM ja TT Anders Bergius 5267 (yo 1715, † 1750).

Poika: Pirkkalan kirkkoherra Petter Bergius 5280 (yo 1717, † 1764).

Lanko: apulaispappi Jakob Wärdh 2592 (yo 1677/78, † ~1692).

Vävy: amiraliteetinpastori Tukholmassa, FM Anders Bange 3539 (yo 1688/89, † 1719).

Vävy: Inkoon kirkkoherra, FM Gabriel Haartman 3975 (yo 1693/94, † 1730).

Vävy: Tukholman suom. komministeri, FM Abraham Dahlman 4807 (yo 1704, † 1723).

Vävy: Nauvon kirkkoherra Fredrik Grönlund, v:sta 1709 Lundström 4933 (yo 1706, † 1742).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 21a; KA valtakunnanregistratuura 2.7.1686 f. 358 (Collation för Mag. Andrea Bergio at wara Pastor i Töfsala); KA mf. ES 1927 (mm 17) Taivassalon käräjät 6.–10.3.1688 f. 47v (Vice Pastor loci höglärde Mag:r Andreas Bergius); KA mf. ES 1850 (kk 17) Rymättylän ja Merimaskun käräjät 16.–17.2.1700 f. 29 (Emedan Sahl: Regementz Qwartermestaren Edel och Manhaftig Alexander Felbom för någon tijd sedan ähr genom döden afgången, warandes dess Effterlefwerska Dygd. Anna Dorotea Felbom ... Men emedan berörde Barn icke ähro änu komne till sin laga ålder; Altså förordnas och uthsees här med till Förmyndare, Probsten och Kyrckioheerden i Töfzala, Höglärde H:r Mag: Andreas Bergius, sampt Feltwäblen Manhafftig Hans Dader [jonka puoliso oli Rymättylän kirkkoherran tytär Sigrid Johansdotter Sodialenius], hwilcka begge ähro dhe omyndige med Förwant- och Skyldskap förbundne); KA mf. ES 3243 (Åland 17) Finströmin ja Getan käräjät 11.–12.6.1714 s. 34 (katso 4309); KA mf. ES 1371 (p 15) Uudenkaupungin RO 19.3.1706 (Barnens (katso 3914) Moder-Broder Probsten och Kyrckioh: j Töfsala Sochn Ehrewyrdige och Högwällärde H:r Mag:r Anders Bergius), Uudenkaupungin RO 25.5.1706 (instälte sig Studenten Mons:r Daniel Tilenius 3677, och näst opwijst nästnembde H:r Probstens Fullmacht af d: 23 hujus). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 131 (XXXI); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XI 1720–1726 (julk. T. Carpelan, 1945) s. 15; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet VII (1907) s. 315 (2.7.1686). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 170; J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 293; V. Selinheimo, Turun porvariston sukunimiä 1700-luvulla II. SSV 9 (1925) s. 93; Uusi sukukirja II. SSJ 19 (toim. O. Wanne et al., 1947–51) s. 81 (Bergius Taulu 4); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #128D, 137D, 140D, 987R, 1439D, 1472D, 1850D, 2168D, 2635D, 2933D, 2942D, 2948D, 3363D, 3380D, 3638D, 4016D, 4236D; R. Halme, Pappien pako seurakunnistaan suuren Pohjan sodan aikana 1704–1716. SKHSV 54–57 (1968) s. 150; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #7496; E. Matinolli, Turun tuomiokapitulin matrikkeli (1976) s. 114; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 213; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 126; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #2335 (1714), 3300 (1715), 4460 (1716); Sursillin suku. Tillägg och rättelser (av L. Nyholm). Genos 66 (1995) s. 78; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1231R.

Doria respondentti
Doria dedikaation kohde

Päivitetty 30.11.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Bergius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2091>. Luettu 13.4.2024.

Ks. myös viittausohje.