Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1706 Gabriel Keckonius Gabriel Gabrielis, Björneburgensis 4941. Kastettu Porissa 20.4.1688. Vht: Porin pormestari Gabriel Keckonius 1580 (yo 1662/63, † 1709) ja hänen 2. puolisonsa Kristina Arctopolitanus. Ylioppilas Turussa sl. 1706 [Keckonius] Gabr. Gabrielis Björn: _ 263. Satakuntalaisen osakunnan jäsen 3.10.1706 [1706] 3 Octob: Gabriel Ga. Keckonius | Biörneburgensis | In Dicasterio Aboënsi, Adwocatus Fiscalis Vicarius | dein ordinarius, et postea Assessor, iam Consiliarius ibid. | obiit 1751:. Alimman luokan stipendiaatti kl. 1710 – kl. 1712. Turun hovioikeuden auskultantti 1711. — Turun hovioikeuden kanslisti 1729, varakanneviskaali 1731, kanneviskaali 1739, asessori 1745, hovioikeudenneuvos 1747. † Turussa (ruots. seurak.) 25.4.1751. Naimaton.

Oppilas 1711–17: Johan Lagerflycht 5277.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 101a; HYK ms., Satak. osak. matr. I #465; RA Civila Meritlistor 1729–1740 vol. 1 (KA mf. FR 134); KA mf. ES 1144 (a 6) Porin RO 10.4.1711 s. 35 (Rådmännerne Gabr: Pryttz och Johan Qwist samt Borgarne Gustaff Jonsson och Oloff Simonsson förordnades att liqvidera å Stadzens wägnar med Bårgmäst:s Sahl: Gust: Keckonii Son Studiosus Dns: Gabr: Keckonius å Sterbhusetz wägnar). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 334 (LXVII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 51 (LXVII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat X 1709–1719 (julk. T. Carpelan, 1943) s. 58, 59, 130, 149, 234, 257, 334, 350; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #465. — A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 703 (Kekoni(us) Taulu 3); A. W. Westerlund, Turun hovioikeuden presidentit, jäsenet ja virkamiehet 1623–1923. I (1923) s. 243; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #494D, 517D, 1622D, 3495D.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 13.11.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gabriel Keckonius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4941>. Luettu 13.6.2024.

Ks. myös viittausohje.