Helsingin yliopisto

Tiedot

1662/63 Gabriel Keckonius Gabriel Andreæ, Hvittensis 1580. * Porissa noin 1646. Vht: Huittisten kirkkoherra Anders Keckonius U62 († 1675) ja Katarina Gjös. Ylioppilas Turussa 1662/63 Keckonius Gab [And:æ Hvitt _ 72]. Merkintä Indexissä Kekonius Gabr _ ‹–›. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1662/63] Gabriel A: Keckonius. | Consul Bioerneburgensis laudatissimus per annos 37 mens. 9 et dies 5. Obiit A:o 1709. | die 5:to Februarii, ætatis suæ Sep:gesimo tertio. Respondentti 23.11.1666, pr. Axel Kempe 168. — Porin pormestari 1671, samalla postimestari 1685. Valtiopäivämies 1675. † Porissa 5.2.1709.

Pso: 1:o 1675 Margareta Hansdotter Eosander († 1683); 2:o 1684 Kristina Gabrielsdotter Arctopolitanus (elossa 1721).

Appi: Ulvilan kirkkoherra, FM Gabriel Arctopolitanus 611 (yo 1647/48, † 1682).

Poika: sotatuomari Anders Keckonius 3977 (yo 1693/94).

Poika: hovioikeudenneuvos Gabriel Keckonius 4941 (yo 1706, † 1751).

Poika: turkulainen raatimies Engelbert Keckonius 5077 (yo 1709, † 1751).

Tyttärenpoika: piirilääkäri, asessori, FM ja LT Johan Gabriel Bergman 7579 (yo 1751, † 1793).

Vävy: porilainen porvari, raatimies Johan Kellander 3529 (yo 1688, † 1736).

Vävy: Hattulan kirkkoherra Simon Sadenius 3808 (yo 1691/92, † 1726).

Vävy: Mouhijärven kirkkoherra, FM Mikael Polviander 4702 (yo 1702, † 1743).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 102b, 102b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #120; KA mf. FR 200 (Bielkesaml. 27) Ulvilan käräjät 11.–12.9.1676 f. 54, 56v; KA mf. ES 1926 (mm 13) Kokemäen käräjät 8.–9.12.1682 f. 234 (Borgmestaren i Biörnborgh Wälbet: Gabriel Keckonius opå sin Moders Dygdesamme Hustro Catharina Göses wegnar); KA mf. ES 1926 (mm 13) Kokemäen käräjät 1.–4.3.1684 f. 530; KA mf. ES 1927 (mm 16) Eurajoen käräjät 28.–31.1.1688 s. 27 (beklagandes sig Keckonius Påsten emellan Raumo och Biörneborg i synnerheet förl: höst trenne men altidh twå dygn drögdz, och fördy anhåller om dess dröjande Lagl:n inqvireras); KA mf. ES 1935 (mm 44) Ulvilan käräjät 26.–28.6.1705 f. 293v; KA mf. ES 1143 (a 4) Porin RO 4.4.1674 s. 23; KA mf. ES 1143 (a 5) Porin RO 9.5.1692 s. 23 (Emedan een oförmodelig wådheld förl: fredagz som war den 6 hujus, een stoor dehl aff denne Staden till 25 gårdar medh ...); KA mf. ES 1144 (a 6) Porin RO 29.3.1709 s. 18, Porin RO 8.5.1711 s. 57 (Bårgmästarens Sahl: Gabr: Keckonii Enkia dygdesamma hust: Christina Arctopolitana), Porin RO 8.9.1712 s. 136 (Såssom Cappellanen widh Finska Församblingen i Åbo Wördige och Wällärde H:r Simon Sadenius 3808 i sin till Magistraten d: 28 sidstl:e Aug: aflåtne skrifwelse anhåller, det hans hustrus dygdesamme Margareta Keckoniæ Möderne utaff des Sal: Swär Faders Fordom Bårgmest:s härsammastädes Gabriel Keckoni Sterbhuus och dess fasta Egendom måtte honom till säkerheet inprotocolleras). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 97 (XXIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 21 (XXIII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 502; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #120. — G. Marklin, Ad catalogum disputationum. Supplementa (1820) p. 53 V#2054 (29:m); A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 703 (Kekoni(us) Taulu 3); E. Grape, Postkontor och postmästare (1951) s. 768; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2054R, 2190D, 2599D, 2735D; P. J. Voipio, Kekkoset Suomen asuttajina. SSJ 47 (1994) s. 373; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #1572 (1714, leski), 2761 (1715, leski), 3998 (1716, leski), 5829 (1719, leski); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2107R, 2766H (vih. 1.1675), 2808D, 3317D, 4261.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gabriel Keckonius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1580>. Luettu 25.6.2024.

Ks. myös viittausohje.