Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1707 Gabriel Pacchalenius Gabriel Andreæ, Satacundensis 4955. Vht: Eurajoen kirkkoherra, FM Anders Pacchalenius 1826 (yo 1665/66, † 1704) ja Katarina Bock. Ylioppilas Turussa kl. 1707 [Pacchalenius] Gabr. Andreæ Satac: _ 264. Satakuntalaisen osakunnan jäsen 23.3.1707 [Anno 1707 Sub eodem Rectoratu] 23 Mart: Gabriel And: Pacchalenius | Euraåminnensis | Adjunctus in Orivesi | obiit 1720. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 10.12.1712. — Apulaispappi Orivedellä 1712, pitäjänapulainen 1714, kappalainen 1718. ‡ Orivedellä 9.7.1721.

Pso: 1713 Kristina Utter.

Appi: Oriveden kirkkoherra, FM Johan Utter 2523 (yo 1677, † 1722).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 144b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #466. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 335 (LXVII); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #466; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 153 #500. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 275, 276; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 194, 194.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gabriel Pacchalenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4955>. Luettu 19.4.2024.

Ks. myös viittausohje.