Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1707 Ivar Wallenius Ivarus Josephi, Vesilaxensis 5004. * Akaassa 15.11.1687. Vht: Vesilahden kirkkoherra Josef Wallenius 660 (yo 1648, † 1707) ja hänen 2. puolisonsa Maria Stenius. Ylioppilas Turussa sl. 1707 [Wallenius] Ivarus Josephi Bor.‹¿› _ 268. Satakuntalaisen osakunnan jäsen 19.12.1707 [1707] 19. decemb: Ivarus Jos. Wallenius | Wesilaxensis | Adjunctus Ministerii in Kijsko | jam Sacellanus. Rovasti Ritzin Turussa papiksi vihkimä (1717–22). — Tammelan pitäjänapulainen (1719). Apulaispappi Mouhijärvellä s.v. Toimi isonvihan aikana pappina myös Hämeenkyrössä. Kiskon pitäjänapulainen 1723. Sammatin kappalainen 1730. ‡ Karjalohjalla 20.4.1755.

Pso: 1:o 1713 Anna Elisabet Tammelin († 1749); 2:o 1751 Susanna Florin tämän 2. avioliitossa († 1774).

Pson edell. aviomies: Espoon kappalainen Isak Tammelin 5003 (yo 1707, † 1742).

Appi: Mouhijärven kirkkoherra Matias Tammelinus 2953 (yo 1681/82, † 1722).

Appi: Kangasalan kirkkoherra, FM Mårten Florinus, myöh. Florin 3652 (yo 1690, † 1731).

/ Merkintä "Pvgd 1707 till biträde i Tammela. Sockneadjunkt der 1711" Vilh. Laguksen ylioppilasmatrikkelissa on virheellinen. /

Viittauksia: HYK ms., Index s. 204b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #470; KA mf. ES 1976 (nn 28) Lempäälän ja Vesilahden käräjät 3.–5.3.1709 s. 310. — J. Tengström, Handlingar till upplysning i Finlands kyrko-historia VI (1827) s. 30; I. R. Wallenius, En gammal urkund om slägten Wallenius i Finland (1862) s. 17 (1687. D:n 15 Novembr. förmiddagen, blef min 660 k. Son födder, uthi Leijonetz teckn, d:n 20 ejusdem christnat af M. Haqvino Pijlman till Ifvar. Faddr. voro: Kyrckieh. i Säxmäki M. Haqvin Pijlman, Corneten Ifvar Stååll i Sillantaka, Trumpetarn Otto Ernest Stächelborgh. s. Fadderskor Kurisniemi moor, medh sin dotter J. Christina); V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 340 (LXVIII); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #470. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 247, 262, 325, 397, 400; A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 1357 (Vallenius Taulu 52); E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 II (moniste 1963) Sammatti; A. Oja, Tietoja Suomen papistosta vuodelta 1719. Genos 38 (1967) s. 22 (Tammela); O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 188, 215.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Ivar Wallenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=5004>. Luettu 21.7.2024.

Ks. myös viittausohje.