Helsingin yliopisto

Tiedot

15.6.1708 Gabriel Thauvonius Gabriel Gabrielis, Ostrobotniensis 5037. * Kirkkonummella noin 1691. Vht: Närpiön kirkkoherra, FM Gabriel Thauvonius 2796 (yo 1679, † 1719) ja hänen 1. puolisonsa Beata Thorwöste. Turun katedraalikoulun oppilas 2.5.1705 (in cl. rect. circ. infer., Gabriel Gabrielis Thawonius O. Both.). Ylioppilas Turussa 15.6.1708. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1708] Gabriel Thauvonius. Martis sequutus signa. — Voluntaari Uudenmaan ja Hämeen läänin ratsuväkirykmentissä 1711, vääpeli (1712). Miinuri tykistössä 1714, tykistön tallien rehuherra 1716, ylimiinuri 1717. Luutnantti Karjalan maarakuunarykmentissä 1718, ero 1719. Varrokas Hämeen läänin jalkaväkirykmentissä 1723. Varrokas Turun läänin jalkaväkirykmentissä 1741, 2-luutnantti 1742, ero kapteenina 1750. † Vehmaalla 20.10.1758.

Pso: 1:o (jo 1724) Maria Mallenius († 1749); 2:o 1750 Helena Kristina Empting († 1799).

Viittauksia: HYK ms., Pohj. osak. matr. #551; HYK ms. AKA:5, Konsistorin registratuura 1699–1712 s. 525 (10.2.1709), 599 (15.2.1710), 829 (31.7.1712, ... Gabriel Thauvonius har mera för ett åhr sedan antagit militair charge under det Österbotniske ... antagitz under Kl. Acad:n d 15 Junii 170‹–›); KA valtakunnanregistratuura 30.9.1719 f. 341 (Krigsexpeditionen, Afsked för nedannämde af Carelske Landt Dragonerne ... Lieut. Gab. Tavonius); KA mf. ES 2095 (ss 34) Närpiön käräjät 8.–9.8.1712 s. 598 (Fältwäbelen Manhafftig Gabriel Thauvonius ... angående Häst handel). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 340 (LXVIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 52 (LXVIII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat IX 1705–1709 (julk. T. Carpelan, 1942) s. 481 (1.12.1708), 483, 492, 497, (506), 554, 560; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat X 1709–1719 (julk. T. Carpelan, 1943) s. 39, 41; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 57; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #551. — A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 1296 (Thauvonius Taulu 20); A. Lewenhaupt, Karl XII:s officerare. L–Ö (1921) s. 698; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #8709.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gabriel Thauvonius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=5037>. Luettu 19.6.2024.

Ks. myös viittausohje.