Helsingin yliopisto

Tiedot

(1709) N.N. Rudman N.N. Erici 5110. Vht: ruukuntekijämestari Turussa ja sittemmin (1709) Viipurissa Erik Rudolph († Pietarissa 1736) ja hänen 1. puolisonsa N.N. Mainitaan ylioppilaana konsistorin registratuurassa 20.12.1709.

/ Ylioppilaan etunimeä ei mainita registratuurassa, mutta leski Agata Coringiuksen Turun kämnerinoikeudessa 21.6.1731 (mf. ES 1637) antamasta selvityksestä voidaan päätellä, että ylioppilas oli joku hänen edesmenneen 1. aviomiehensä Leonard Rudolphin († venäläisten ampumana Käkisalmen luona 1710) veljistä. Kyseiset veljet olivat: Erik Rudolph († ruttoon sisarensa kanssa Karlskronassa 1710), Daniel Rudolph († sodan aikana Pietarissa naimattomana ja lapsettomana) sekä Gabriel Rudolph († Viipurissa 1710). Gabrielin mainitaan kuolleen samaan aikaan äitinsä Elisabet Krigzmanin kanssa, joten koska registratuurassa käsitellään ylioppilaan äidinperintöä jo 1709, on tämä ylioppilas ilmeisesti syntynyt isän aiemmasta avioliitosta. Koska Leonard oli jo perheellinen, jäävät todennäköisimmiksi vaihtoehdoiksi Erik ja Daniel. — Gävlessä vaikutti 1600-luvulta kultaseppäsuku Rudolph-Rudman, jonka tunnetuin jäsen oli ruotsalaisen seurakunnan superintendentti Amerikassa, FM Anders Rudman (yo Uppsalassa 10.2.1686, † 1708). /

Viittauksia: HYK ms. AKA:5, Konsistorin registratuura 1699–1712 s. 590 (20.12.1709, Till H:r General Majoren Lybecker ‹Koskee yliopp. Rudmanin velkaa rouva Maria Lehmanille. Tekstistä ilmenee, että ylioppilaan isä M:r Eric Rudolf asuu Viipurissa ja ettei Rudman ole saanut äidinperintöään, joka on isän luona.›); KA mf. ES 1840 (jj 28) Viipurin pitäjän, Säkkijärven ja Koiviston käräjät 22.–27.6.1693 s. 77 (Häredzhöfdingens öfwer Safwolax Medle- och Nedre dehls Häradh, Wälb:g Math: Ehrenhoffz 1725 Ombudzman och Pædagogus Rudolph); KA mf. ES 1808 (hh 1) Kaprion läänin yläosan käräjät 26.1.1684 s. 8 (Amptman Hindrich Rudolph). — Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 338 passim (mainitaan ruukuntekijämestari Erik Rudolf); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat IX 1705–1709 (julk. T. Carpelan, 1942) s. 27 passim (krukmakaren M:r Erich Rudolph); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XV 1742–1747 (julk. V-M. Autio, 1968) s. 323 passim (... hos des [stud. Adam Nordenius] mosters man Borgaren Rudolph ...). — V. Selinheimo, Turun porvariston sukunimiä 1700-luvulla. SSV 7 (1923) s. 83; V. Selinheimo, Turun porvariston sukunimiä 1700-luvulla II. SSV 9 (1925) s. 139.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: N.N. Rudman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=5110>. Luettu 13.7.2024.

Ks. myös viittausohje.