Helsingin yliopisto

Tiedot

1715 Tobias Tocklenius 5268. * 28.12.1699. Vht: Kustavin kappalainen Johan Tocklenius 3357 (yo 1686/87, † 1729) ja hänen 2. puolisonsa Margareta Utter. Turun katedraalikoulun oppilas 7.3.1711 (in cl. rect. circ. infer., Tobias Johannes Tocklenius Töffsalens.). Ylioppilas paon aikana Tukholmassa 1715 Tocklenius Tobias _ 290. Uudestaan ylioppilas Turussa 1722/23 [Tocklenius] Tobias Austr‹¿› _ 301. Boreaalisen osakunnan jäsen 27.3.1723 [1723, d. 27 Mart.] Tobias Toclenius Töfsalensis, Holmiæ 1715 in numerum Studiosorum Aboënsium adscitus. | Adjunctus Sacellani in Töffsala. | 1730 Sacell. ibidem | 1739 obijt. — Kustavin kappalaisen (isänsä) apulainen (1723?), kappalainen siellä 1730. † Kustavissa 1739.

Pso: (jo 1729) Anna Margareta Jordan tämän 1. avioliitossa († 1741).

Pson seur. aviomies: Taivassalon pitäjänapulainen Mikael Heldan 6019 (yo 1733, † 1789).

Appi: kapteeni Mikael Gottfrid Jordan 3038 (yo 1682/83).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 195a, 195a; HYK ms., Bor. osak. matr. #315. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 359 (LXXIV), 373 (LXXVI); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 55 (LXXIV); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat IX 1705–1709 (julk. T. Carpelan, 1942) s. 372 (mainitaan yliopp. Fredrik Lundin oppilaana, "är mycket ung"); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 60; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 230 (1711:II), 232 (1712:II). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 175; A. Lähteenoja, Tokila-Toclenius-Tocklin suku. Genos 9 (1938) s. 75; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 I (moniste 1963) Kustavi.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Tobias Tocklenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=5268>. Luettu 20.6.2024.

Ks. myös viittausohje.