Helsingin yliopisto

Tiedot

1686/87 Johan Tocklenius Johannes Claudii, Borealis 3357. Vht: raumalainen porvari ja laivuri Claes Mattsson Tokila ja Kirstin. Turun katedraalikoulun oppilas 12.2.1684 (in cl. rect., Johannes Claudij Raumoens.). Ylioppilas Turussa 1686/87. Nimi on kopioitu Albumista v. 1693 Boreaalisen osakunnan matrikkeliin [1686/87] Johannes Claudii, Borea Finl. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 15.10.1693. — Apulaispappi Taivassalossa 1693. Kustavin kappalainen siellä 1699 (1694?). Oleskeli paon aikana Tukholmassa (1714). † Kustavissa 1729.

Pso: 1:o N.N.; 2:o 1693 Margareta Johansdotter Utter († 1725); 3:o Elisabet Pehrsdotter († 1756).

Appi: Kangasalan kappalainen Johan Utter 530 (yo (1646), † 1670).

Setä: Anders Tocklenius 731 (yo 1649/50).

Poika: Kustavin kappalainen Tobias Tocklenius 5268 (yo 1715, † 1739).

Veljenpoika: Rauman kappalainen Henrik Tocklin 5594 (yo 1728, † 1773).

Veljenpojan poika: vääpeli Gustaf Fredrik Tocklin 7356 (yo 1748, † 1812).

Lanko(?): Vanajan kirkkoherra Johan Brunnius 3060 (yo 1683, † 1707).

Viittauksia: HYK ms., Bor. osak. matr. #205, tilikirja s. 25 (1687 Maij Johannes Toclenius); KA mf. ES 1396 (r 3d) Rauman RO 16.2.1695 (Handelsmans Matz Classons Tocklenii den 9 Novembr: 1691 uthi sin hustros Maria Simonsdotters närwaro oprättadhe Förlijkningz Skrifft); KA mf. ES 1396 (r 3e) Rauman RO 17.4.1699 (Då opwijste handelsman wälförståndigh Matthias Classon Tocklin, ett Arfz förlijkningz Instrument, uthaff honom och hans barns Michel Matssons och Margreta Matzdotters, närmaste Skyldemän och Förmyndare Rådhmännerne Michel Simonsson och Henrich Bongh). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 221 (XLVII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 345; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 26, 29, 32, 36; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 140 #85; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 182 (1684:II), 184 (1685:II), 185 (1686:I), 187 (1687:I). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 173, 175; A. Lähteenoja, Tokila-Toclenius-Tocklin suku. Genos 9 (1938) s. 75; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 209; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1855D, 2942D, 3380D; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #7487; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 214.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 31.12.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Tocklenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3357>. Luettu 23.7.2024.

Ks. myös viittausohje.