Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1724 David Deutsch 5439. Kastettu Laitilassa 1.1.1705. Vht: Laitilan nimismies, katselmuskirjuri Henrik Deutsch († 1742) ja Anna Busander. Turun katedraalikoulun oppilas 18.2.1718 (David [Henrici Deutsch] 1748 Oeconom. templ. cath. Ab.) – 6.1724 (examen). Ylioppilas Turussa kl. 1724. Boreaalisen osakunnan jäsen 23.6.1724 [1724 d. 23 Junii] David [Deutsch Letalenses.] | Consistorii Eccl. Aboëns. amanuensis. | 1733 Not. Cons. | jam vero oeconomus: tem: e: Ab:. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 25.1.1743. — Turun tuomiokapitulin amanuenssi ja notaari 1733, tuomiokirkon taloudenhoitaja 1748. † Turussa (ruots. seurak.) 12.2.1772.

Pso: 1743 Helena Escholin († 1783).

Appi: Uskelan kirkkoherra Gabriel Escholin 3320 (yo 1686, † 1732).

Veli: Someron kirkkoherra Henrik Deutsch 5340 (yo 1722, † 1742).

Poika: Turun kaupunginsihteeri David Deutsch 8852 (yo 1769, † 1799).

Vävy: rykmentinpastori Jonas Monselius 7796 (yo 1754, † 1816).

Viittauksia: HYK ms., Bor. osak. matr. #339. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 375 (LXXVII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 58 (LXXVII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XIII 1731–1738 (julk. T. Carpelan, 1952) s. 544; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XIV 1738–1742 (julk. T. Paloposki, 1966) s. 3; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XV 1742–1747 (julk. V-M. Autio, 1968) s. 218, 255; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVII 1751–1756 (julk. V-M. Autio, 1982) s. 64, 408, 461; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVIII 1756–1762 (julk. V-M. Autio, 1990) s. 19, 87, 115, 162, 400; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 64, 705 (tillägg och rättelser); Y. S. Koskimies, Papiksi vihittyjen luettelot Turun ja Porvoon hiippakunnista vv:lta 1740–1748. SSV 29 (1945) s. 38. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 35, 64; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #514D, 3334D, 4084D; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 II (moniste 1963) Turun tuomiokirkko; Y. Blomstedt, Deutsch. Genos 38 (1967) s. 59; E. Matinolli, Turun tuomiokapitulin matrikkeli (1976) s. 154.

Doria dedikaation kohde

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: David Deutsch. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=5439>. Luettu 18.6.2024.

Ks. myös viittausohje.