Helsingin yliopisto

Tiedot

9.8.1725 Nils Ljungman 5493. * Högsbyssä 18.2.1704. Vht: Hultsjön kirkkoherra, FM Anders Ljungman (Andreas Benedicti, yo Uppsalassa 31.8.1685, † 1726) ja Helena Nilsdotter Wallerius tämän 1. avioliitossa. Växjön koulun oppilas 15.4.1713. Växjön lukion oppilas 1718 – 4.6.1722. Ylioppilas Uppsalassa 18.8.1722 Nicolaus Liungman [Smolandi]. Ylioppilas Turussa 9.8.1725 Ljungman Nic. Smol _ 309. Smålandilaisen osakunnan jäsen 1725 [1725] Nicolaus Liungman. Stud. Upsal. Aboæ inscr. d. 9. Aug:. Respondentti 1.4.1726 pro exercitio, pr. Lars Alstrin U488. FK. ‡ Pohjassa 13.8.1729.

Pso: 1729 Charlotta Lostierna tämän 1. avioliitossa († 1768).

Pson poika: hovioikeudenneuvos Gustaf Nils Gaddelius, myöh. Gadelli 8658 (yo 1766, † 1814).

Pojanpoika: varatuomari Nils Ljungman 9896 (yo 1781, † 1839).

Sisarenpoika: pataljoonansaarnaaja, FM Zachris Colliander 7637 (yo 1751, † 1762).

Lanko: komissaari Erik Berger, v:sta 1719 Lostierna 5173 (yo 1711/12, † 1766).

Sukulainen(?): Anders Ljungman 9617 (yo (1778)).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 121a; HYK ms., Smål. osak. matr. #470. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 382 (LXXVIII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XII 1726–1731 (julk. T. Carpelan, 1948) s. 73, 337; Uppsala universitets matrikel II 1700–1750 (utg. A. B. Carlsson, 1919–23) s. 150; Växjö skolas matrikel för åren 1651–1751 (utg. L. Larsson, 1921) s. 56; Växjö gymnasiematrikel för åren 1653–1808 (utg. L. Larsson, 1925) s. 40, 43; P. Wilstadius, Smolandi Upsalienses V 1700–1744 (1978) s. 132 #1542; P. Wilstadius (†), Smålands nation i Åbo 1640–1798 II (utg. S. Carlsson, 1985) #470. — J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #187R; K. Duncker, Släkten Ljungman. Genos 47 (1976) s. 39.

Doria respondentti

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Nils Ljungman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=5493>. Luettu 16.4.2024.

Ks. myös viittausohje.