Helsingin yliopisto

Tiedot

27.9.1725 Johan Fant 5497. * noin 1704. Vht: Alftan kirkkoherra, FM Mikael Fant 3959 (yo 1693, † 1746) ja hänen 1. puolisonsa Maria Wargentin. Ylioppilas Uppsalassa 16.5.1723 *Johannes Fant Ostrobothn. Præcept. Hen:co Helsingio Ostrob. Ylioppilas Turussa 27.9.1725 [Fant Johan [Ostrob _ 204] 309]. Merkintä Indexissä [Fant] Johan [Ostrob _ 204] 309 ‹Johan Fantin nimi on yhdistetty kaarella kahden edeltävä nimen kanssa, luultavasti yhdistäminen tarkoittaa vain määrettä Ostrob, sillä tällä rivillä on oma numero 309.›. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1725] Johannes Fant. Upsalia advenit. A:o M.DCC.XXVIII d. V. Junii edidit Meletema Politicum de Accismo. Obiit Vice Notarius Consist: Borgoensis. Respondentti 5.6.1728, pr. Algot Scarin U585. — Porvoon tuomiokapitulin varanotaari 1732. † Porvoossa 1734. Naimaton.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 57a, 57a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #607. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 381 (LXXVIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 58 (LXXVIII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XII 1726–1731 (julk. T. Carpelan, 1948) s. 189, 193, 194, 202; Uppsala universitets matrikel II 1700–1750 (utg. A. B. Carlsson, 1919–23) s. 156; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja II 1721–1770 (1947) #607. — M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 79; A. Hjelt, [Tillägg och rättelser]. HArk 15 (1898) pöytäk. s. 37 (Johan Fant blef student den 27 September 1725, kommen från Upsala; ss. omyndig fick han ej aflägga ed); H. Fant och K. Hedman, Släkten Fant i Finland och Sverige. SSV 10 (1926) s. 78; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #3435R; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #5779.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Fant. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=5497>. Luettu 24.6.2024.

Ks. myös viittausohje.