Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1693 Mikael Fant Michael Erici, Ostrobotniensis 3959. Kastettu Mustasaaressa 10.4.1676. Vht: vaasalainen kauppias, raatimies Erik Michelsson Fant († 1704) ja Klara Mårtensdotter Gammal. Vaasan triviaalikoulun oppilas. Ylioppilas Uppsalassa 30.9.1691 Michael Erici Fanth habens test. Rect. Schol. Vas. Ylioppilas Turussa sl. 1693 [Fant] Michael [Ostrob _ 204]. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1693] Michaël Fant. Magister Philosophiæ. | 1700. | Notarius primo Consistorii Aboensis; deinde Pastor in Malax; postea Pastor in Alfta Helsingorum. Obiit 1746. Respondentti 7.5.1698 pro exercitio, pr. Isak Pihlman 2136. Respondentti 27.10.1700 pro gradu, pr. Torsten Rudeen U385. FM 14.12.1700. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 12.12.1702. — "Piispan kappalainen" 1702, nähtävästi Sauvon tai Paraisten palkkapitäjässä. Turun tuomiokapitulin notaari 1706. Maalahden kirkkoherra 1711 (virkaan 1713). Pakeni sotaa Ruotsiin 1713, oleskeli enimmäkseen Arbogassa. Alftan kirkkoherra (Uppsalan arkkihiippak.) 1716, jääden sinne Uudenkaupungin rauhan jälkeen. Lääninrovasti 1741. † Alftassa 9.12.1746.

Pso: 1:o Maria Robertsdotter Wargentin († 1720); 2:o 1720 Elisabet Helsingius tämän 2. avioliitossa († 1769).

Pson edell. aviomies: Mikkelin tuomiokapitulin notaari, FM Johan Alopaeus 4340 (yo 1698, † 1713).

Appi: Porvoon tuomiorovasti, FM Georg Helsingius 2759 (yo 1679, † 1741).

Veli: Pietarsaaren pitäjän kirkkoherra, FM Erik Fant 3958 (yo 1693, † 1729).

Poika: Porvoon tuomiokapitulin varanotaari Johan Fant 5497 (yo 1725, † 1734).

Poika: FM Erik Fant U694 († 1740).

Poika: Knutbyn kirkkoherra Karl Fant U703 († 1784).

Poika: Eskilstunan kirkkoherra, FM Mikael Fant U704 († 1754).

Poika: Västerlövstan kirkkoherra, FM Georg Mikael Fant U730 († 1805).

Poika: Leksandin kirkkoherra, FM ja TT Johan Mikael Fant U775 († 1813).

Vävy: Iisalmen kirkkoherra, FM Henrik Helsingius 5420 (yo 1724, † 1757).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 57a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #408; KA valtakunnanregistratuura 11.1.1716 f. 598 (Kyrkoherde Fullmackt för Michael Fant ... såsom Alfta pastorat i Helsingland är medelst Andreæ Riselii dödel. afgång kommit at blifwa ledigt). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 263 (LIV); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat IX 1705–1709 (julk. T. Carpelan, 1942) s. 215; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 342; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #408; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 146 #289; Akademiska konsistoriets protokoll XX 1691–1694 (Uppsala 1976) s. 179 (1.6.1692, Dispp. angofwes i facult. philos:ca ... Michael Fanth O.both. de deluviis), 191 (17.8.1692, Ericus et Michael Fanth begiära testimonium, hwilket dem bewiljades). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 35; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 42; J. Fant och A. Låstbom, Upsala ärkestifts herdaminne I (1842) s. 79; H. Fant och K. Hedman, Släkten Fant i Finland och Sverige. SSV 10 (1926) s. 77; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 215; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #103G, 129G, 1838D, 1841D, 2928R, 3367R, 3435D; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #5778; E. Matinolli, Turun tuomiokapitulin matrikkeli (1976) s. 153; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 183; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 162; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #3760 (1715), 4256 (1716), 8959 (1716); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #291H (prom. [1699]?), 909H (prom. 1700), 1977H (prom. 1700), 3071R, 3250R, 4450.

Doria gratulantti
Doria dedikaation kohde

Päivitetty 11.6.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Mikael Fant. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3959>. Luettu 16.6.2024.

Ks. myös viittausohje.