Helsingin yliopisto

Tiedot

1728/29 Jakob Haartman 5647. * paon aikana Tukholmassa 8.3.1717. Vht: teologian professori, FM Johan Haartman 4419 (yo 1699, † 1737) ja Maria Sundenius. Ylioppilas Turussa 1728/29 [Haartman] Jacob. Prof. filius _ 322. Ylioppilas Uppsalassa 20.8.1733 Jacobus Haartman Joh. Fil. Austro-Finlandus. Respondentti Turussa 18.4.1741 pro exercitio, pr. Henrik Hassel 5515. Respondentti 13.7.1741 pro gradu, pr. Algot Scarin U585. FM 18.7.1741. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 3.5.1758. — Austraalisen osakunnan kuraattori 1748–52. — Turun akatemian teoreettisen filosofian dosentti 1742, varakirjastonhoitaja 1750, varasihteeri 1755, ylim. filosofian ja oppihistorian professori 1756, vakinainen logiikan ja metafysiikan professori 1767, menetti viran valtiopäivien päätöksellä 1770, teologian apulainen s.v., ylim. teologian professori 1772, neljäs teologian professori 1773, samalla palkkapitäjänsä Piikkiön kirkkoherra 1767 sekä Turun tuomiokapitulin jäsen 1767–76. Akatemian rehtori 1775–76. Turun hiippakunnan piispa ja Turun akatemian varakansleri 1776, samalla palkkapitäjänsä Paraisten kirkkoherra s.v. Valtiopäivämies (piispana) 1778–79 ja 1786. † Turussa (ruots. seurak.) 6.3.1788.

Pso: 1754 Eleonora Elisabet de la Myle († 1810).

Kaima: Vöyrin kirkkoherra, FM Jakob Haartman 5668 (yo 1729, † 1767).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 78b; HYKA TAA Dc, Virkamääräyskirjojen jäljennökset 1763–1826 (18.11.1767), (2.10.1770), (22.5.1772); HYKA TAA Hf, Konsistorille toimitetut perunkirjoitus- ym. asiakirjat 1737–1827. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 394 (LXXXI); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 60 (LXXXI); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XIII 1731–1738 (julk. T. Carpelan, 1952) s. 548, 549, 584, 629; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XIV 1738–1742 (julk. T. Paloposki, 1966) s. 25, 37, 42, 43, 112, 113, 149, 179 (1740, oration), 220, 269, 360, 429; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XV 1742–1747 (julk. V-M. Autio, 1968) s. 25, 66, 67, 97, 211, 231, 237, 250, 254, 275, 280, 295, 296, 337, 347; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVI 1747–1751 (julk. V-M. Autio, 1972) s. 3, 42, 43, 136, 200, 277, 278, 304, 350, 355, 357, 363, 365; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVII 1751–1756 (julk. V-M. Autio, 1982) s. 29 passim, 30, 32, 180, 181, 183, 254, 255, 373, 375, 456, 458; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVIII 1756–1762 (julk. V-M. Autio, 1990) s. 4 passim, 76, 77, 147, 148, 235, 312, 313, 392, 394, 433, 435; Uppsala universitets matrikel II 1700–1750 (utg. A. B. Carlsson, 1919–23) s. 239; O. Mustelin och S-E. Åström, Prästvigningarna i Åbo stift 1728–30 och 1752–1800. SSV 33–34 (1949–50) s. 43. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 28, 80; J. J. Tengström, Chronologiska förteckningar och anteckningar... (1836) s. 98–100; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 528 (Haartman Taulu 11); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #399D, 512G, 513G, 544D, 1213D, 1350–1354P, 1372G, 1587R, 1615G, 2209D, 2230D, 3071D, 3138D, 3495R, 3562D, 3653D, 4275D; Y. Blomstedt ja E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1554–1809. SKHST 67:1 (1963) s. 18; E. Matinolli, Turun tuomiokapitulin matrikkeli (1976) s. 70; Suomen kansallisbiografia 3 (2004) s. 421; Biografiskt lexikon för Finland 1 (2008) s. 297.

Doria respondentti
Doria gratulantti
Doria praeses
Doria dedikaation kohde

Päivitetty 16.12.2008.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jakob Haartman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=5647>. Luettu 16.4.2024.

Ks. myös viittausohje.