Helsingin yliopisto

Tiedot

4.6.1726 Henrik Hassel 5515. * Jomalassa 12.11.1700. Vht: Karjaan kirkkoherra Henrik Hassel 4016 (yo 1694, † 1736) ja Magdalena Forsman. Strängnäsin lukion oppilas 1714/15. Ylioppilas Uppsalassa 4.6.1720 Henricus Hassel Ostrobothn. \ I Symbola: 'exul paup.' Ingen afgift erlagd. Ylioppilas Turussa 4.6.1726 [Hassel] Henr. Aland. _ 311. Rect. 353. 401. 433. 483. 531. Respondentti 6.6.1726 pro exercitio, pr. Daniel Juslenius 3745. Respondentti 11.6.1726 pro gradu, pr. Algot Scarin U585. Boreaalisen osakunnan jäsen 6.1726 Hen. Hassel 1726 Mag. docens 1728 Professor Eloq. FM 14.6.1726. — Boreaalisen osakunnan inspehtori 1735–76, Viipurilaisen osakunnan 1746–75. Fil. tiedek. promoottori 1738. — Turun akatemian filosofian dosentti 1726, kaunopuheisuuden professori 1728, virkavapaa 1775. Akatemian rehtori 1734–35, 1744–45, 1751–52, 1762–63 ja 1771–72. Kanslianeuvos 1773. † Turussa (ruots. seurak.) 18.8.1776.

Pso: 1:o 1729 Katarina Meurman; 2:o 1762 Kristina Margareta Paléen tämän 2. avioliitossa († 1800).

Pson edell. aviomies: itämaisten kielten professori, FM Grels Steenman 5289 (yo 1718, † 1746).

Poika: ratsumestari Henrik Hassel 7020 (yo 1744, † 1803).

Poika: kihlakunnantuomari Karl Hassel 7639 (yo 1751/52, † 1777).

Lanko: Turun ja Porin laamannikunnan laamanni Erik Johan Paléen, aatel. 1770 af Palén 5836 (yo 1731, † 1788).

Lanko: Tukholman kämnerinoikeuden esimies, raatimies Petter Meurman 6010 (yo 1733, † 1781).

Vävy: Uppsalan arkkipiispa, FM ja TT Karl Fredrik Mennander 5638 (yo 1728, † 1786).

Vävy: Porvoon lukion lehtori, FM ja TT Johan Borgström 6659 (yo 1740, † 1785).

Vävy: Porvoon piispa, FM ja TT Paul Krogius 6662 (yo 1740, † 1792).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 82b; HYK ms., Bor. osak. matr. #343b; HYKA TAA Dc, Virkamääräyskirjojen jäljennökset 1763–1826 (8.3.1773); RA Civila Meritlistor 1729–1740 vol. 4 (KA mf. FR 134). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 382 (LXXVIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 58 (LXXVIII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XII 1726–1731 (julk. T. Carpelan, 1948) s. 73 passim; Uppsala universitets matrikel II 1700–1750 (utg. A. B. Carlsson, 1919–23) s. 134, 155; H. Petersson (utg.), Matricula Regii Collegii Strengnensis II 1700–1730 (1949) p. 39. — J. J. Tengström, Chronologiska förteckningar och anteckningar... (1836) s. 225; Finlands minnesvärde män II (1855–57) s. 177–205; A. Hjelt, [Tillägg och rättelser]. HArk 15 (1898) pöytäk. s. 37; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #513D, 683D, 691D, 1215D, 1547–1671P, 1555D, 1650D, 1665D, 1666D, 1671G, 1842R, 1902D, 1923D, 1931D, 1934D, 1945D, 2106D, 2209D, 2211D, 2415D, 2422D, 2444D, 2449D, 2479D, 2952D, 2994D, 3297D, 3301D, 3317D, 3433R, 3499D, 3550D, 4185D, 4275D; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #8596; Suomen kansallisbiografia 3 (2004) s. 595; Biografiskt lexikon för Finland 1 (2008) s. 307.

Doria respondentti
Doria gratulantti
Doria praeses
Doria dedikaation kohde

Päivitetty 5.5.2010.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Hassel. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=5515>. Luettu 24.4.2024.

Ks. myös viittausohje.