Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1730 Jakob Elfving vanhempi 5750. * Eurajoella 17.4.1707. Vht: Porin pormestari Henrik Elfving († 1720) ja Anna Katarina Klöfwe. Porin triviaalikoulun oppilas 1722 (cl. etymol.). Ylioppilas Turussa kl. 1730 [Elfving] Jacob. Boreal _ 327. Boreaalisen osakunnan jäsen 13.2.1730 1730 d. 13 Febr. Jacobus Henrici Elfwing, de Euraåminne. | 1732 Apologista Uhleåensis. | 1737 sacellanus in Ijo. — Porin triviaalikoulun vt. alempi kollega 1730. Oulun triviaalikoulun apologista 1731. Iin 1. kappalainen 1737, Oulun 1750. ‡ Oulussa 29.4.1759.

Pso: 1738 Maria Gisselkors († 1776).

Appi: Limingan kirkkoherra Krister Gisselkors 4009 (yo 1694, † 1729).

Poika: Oulun kappalainen Jakob Elfving 8018 (yo 1757, † 1764).

Pojanpoika: turkulainen merikapteeni Karl Johan Elfving 12396 (yo 1811, † 1859).

Lanko: Porin varapormestari Nils Gottleben 5188 (yo 1712, † 1772).

Lanko: suorituskomissaari Erik Bjugg 7237 (yo 1746, † 1806).

Vävy: Kemin kirkkoherra, FM Erik Castrén 7435 (yo 1748, † 1787).

Vävy: Kemin kirkkoherra, FM ja TT Matias Castrén 9816 (yo 1781, † 1845).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 51a; HYK ms., Bor. osak. matr. #367; KA valtakunnanregistratuura 6.6.1711 f. 213 (Fullmackter för åtskillige Civil betiente ... Hendrich Elving, till at wara Borgmästare i Biörneborgs stad, skolandes han hafwa at niuta dess rang, samt den i staten bestådde Löhnen, ifrån den 24 Julij 1710, då han till Wårt widare nådege godtfinnande blef förordnad, at förwalta samma beställningen); KA mf. ES 1934 (mm 42) Eurajoen ja Lapin käräjät 9.–13.6.1704 s. 712 (Länsman S:r Henrich Elfving anhölt på sin Swågers Anders Andersson Klöfwers wägnar), 803 (Ländzman Elfwingz Swärmoder på Sässö Sahl: Inspectorens Klöfwes Enckia hustru Ingri Nilsdotter); KA mf. ES 1143 (a 5) Porin RO 18.4.1692 s. 16 (Notarien Henrich Elfving aflade och nu sin domare Eedh, att kunna wid den händelssen ordinarie Rådmännerne på sine reesor till Stockholm och annorstädes förreesa, uthi eenderas ställen wara Bisittiare). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 400 (LXXXII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 61 (LXXXII); K. Jäntere, Porin triviaalikoulun oppilasluettelot... SSJ 2 (1926) s. 4; A. Brenner, Oulun kaupungin perunkirjoituksia 1653–1800. SSJ 25 (1963–65) #833. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 197, 207, 302; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 394 (Elfving Taulu 13); E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 II (moniste 1963) Oulu; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #2360.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jakob Elfving. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=5750>. Luettu 19.7.2024.

Ks. myös viittausohje.