Helsingin yliopisto

Tiedot

7.3.1781 Matias Castrén 9816. * Pudasjärvellä 29.5.1764. Vht: Kemin kirkkoherra, FM Erik Castrén 7435 (yo 1748, † 1787) ja hänen 1. puolisonsa Katarina Elisabet Keckman. Oulun triviaalikoulun oppilas 1777. Ylioppilas Turussa 7.3.1781 [Castrén] Matthias, Ostrob. _ 596. Pohjalaisen osakunnan jäsen 9.3.1781 [1781] Matthias Castrén die IX Martii. natus die XX Maji 1764. | Sacros suscepit Ordines 1785. Phil. Magister abs. propronuntiatus 1786. | Pastor in Kemi 1789. Præpositus Contractus adjacentis 1791. Eqves auratus Ordinum Imperialum St. Wolodimiri in 4:a Classe anno 1809, & St. Annæ in 2:a classe 1811. | Theol. Doctor 1817. Obiit die XV:a Maji Anno 1845. Respondentti 18.12.1782 pro exercitio, pr. Henrik Gabriel Porthan 7834. FK 5.11.1784. Todistus registratuurassa 4.2.1785. Respondentti 8.6.1785 pro gradu, pr. Henrik Gabriel Porthan 7834. Todistus ordinaation hakemista varten saamaansa kutsua noudattaen registratuurassa 2.12.1785. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 9.12.1785. FM 22.6.1786. TT 15.6.1818 (nim. 20.7.1817). Riemumaisteri 21.6.1836. — Kemin kirkkoherran (isänsä) apulainen 1785, kirkkoherra siellä 1789. Lääninrovasti 1791. Järjesti 1809–12 kirkolliset olot Suomelle siirtyneissä Länsipohjan seurakunnissa. Suomen lähetyskunnan jäsen Aleksanteri I:n luona 1808. † Kemissä 15.5.1845.

Pso: 1790 Elsa Beata Elfving († 1826).

Appi: Oulun kappalainen Jakob Elfving 5750 (yo 1730, † 1759).

Poika: Vaasan hovioikeuden auskultantti Erik Vilhelm Castrén 12466 (yo 1811, † 1835).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 39b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #1295; HYK ms. AKA:14, Konsistorin registratuura 1783–1788 s. 3', 117'. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 259 (CXXXII); S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja III 1771–1808 (1948) #1295; O. Mustelin och S-E. Åström, Prästvigningarna i Åbo stift 1728–30 och 1752–1800. SSV 33–34 (1949–50) s. 63. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 232; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 314 (Castrenius Taulu 34); O. I. Colliander, Suomen kirkon paimenmuisto I A–E. SKHST 8:2 (1918) #574; Uusi sukukirja II. SSJ 19 (toim. O. Wanne et al., 1947–51) s. 45 (Castrén Taulu 81); S. Högberg (utg.), Matrikel över ledamöter av Kungl. patriotiska sällskapet 1766–1815. Skrifter utgivna av Personhistoriska samfundet 13 (1961) #892 (29.11.1800); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1032D, 1169D, 1737D, 3036R, 3135R; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 I (moniste 1963) Kemi; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #577; Suomen kansallisbiografia 2 (2003) s. 154.

Doria dedikaation kohde

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Matias Castrén. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=9816>. Luettu 19.7.2024.

Ks. myös viittausohje.