Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1730 Johan Limatius 5759. Vht: Laukaan nimismies Hans Persson Limatius († 1738) ja Kirstin Jöransdotter. Porvoon lukion oppilas 3.9.1726 – 1730. Ylioppilas Turussa kl. 1730 [Limatius] Joh. Tavast _ 328. † ylioppilaana, ‡ Turussa 19.7.1731.

Setä(?): Viipurin lukion lehtori, FM Nils Limatius 3131 (yo 1684, † 1705).

Sukulainen: ylioppilas Johan Limatius 8428 (yo 1763, † 1771).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 117a. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 402 (LXXXII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XII 1726–1731 (julk. T. Carpelan, 1948) s. 444 (18.4.1730, ... utan wederbörligit testimonio gådt ifrån gymnasio hijt till Academien), 449, 451, 471; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XIII 1731–1738 (julk. T. Carpelan, 1952) s. 245; A. Hästesko (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1701–1735 (1907) s. 123 (19.7.1731, ‡); B. Lunelund-Grönroos (julk.), Matriculum gymnasii Borgoensis 1725–1809. SSJ 17 (1946) #29.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Limatius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=5759>. Luettu 16.6.2024.

Ks. myös viittausohje.