Helsingin yliopisto

Tiedot

8.3.1684 Nils Limatius Nicolaus Petri?, Ostrobotniensis 3131. * 6.12.1664. Vht todennäköisesti: Rautalammin hallintopitäjään kuuluneen Saarijärven Pyyrinlahden Liimattalan isäntä, nimismies ja valtiopäivämies Petter Markusson Liimatainen ja Karin Hansdotter. Uudenkaarlepyyn triviaalikoulun oppilas 1678. Ylioppilas Turussa 8.3.1684 Limatius Nic. Ostrob _ 159. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1684] Nicolaus Limatius. | d. 8 Martii. | Lector Math. in Gymnasio Wiburgensi, obiit. Stipendianomus 13.3.1689. Ylioppilas Tartossa 11.1690. Respondentti Tartossa 7.3.1691, pr. teol. prof. Ol. Moberg. FK 12.3.1692. Respondentti Tartossa 10.12.1692 pro gradu, pr. matem. prof. Sv. Dimberg 2573. FM Tartossa 6.3.1693. — Viipurin lukion matematiikan lehtori 1694. Ehdolla Torman kirkkoherraksi Liivinmaalle 1695. Viipurin tuomiokapitulin jäsen. Runoilija. † Viipurissa (12?)13.10.1705.

Pso: Margareta Thorwöste († 1757).

Appi: Fiskarsin patruuna Johan Thorwöste 582 (yo 1647, † 1712).

Poika: luutnantti Petter Limatius 5195 (yo 1712, † 1755).

Veljenpoika(?): ylioppilas Johan Limatius 5759 (yo 1730, † 1731).

Veljenpojan poika(?): Laukaan kappalainen Karl Limatius 6172 (yo 1735, † 1779).

Oppilas: Adam Fredenstierna 4740.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 117a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #311; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712 (13.3.1689); KA valtakunnanregistratuura 28.10.1694 f. 632 (Fullmacht för Mag. Nicolaus Limatius, at wara Lector in Mathesi vijd Wiborgz Gymnasium ... förmedelst Lectoris Mag. Laurentiæ Stachæi 2699 befordran till Kyrkioherde Embetet i Borgo, dess förträdde Lectorat wijd mathematiske Lectionen uthi Gymnasio i Wijborg, ähr kommen at blifwa vacant och ledigt ... wähllärd Mag. Nicolaus Limatius, hwilken en god tijd Frequenterat wijd Academierne i Åbo och Dorpt, och särdeles på denne senare orten om sin lärdom och skickeligheet och besynnerlige förfarendet uthi Studio mathematico förwärfwat sig ett myckit godt låford), 20.11.1705 f. 322 (Fullmacht för Notarien uti Consistorio i Wiborg Magn. Alopæus 4141 på den effter framledne Nicolaus Limatius ledig blefne Matheseos lectionen wid Gymnasium därsammastädes); Tiedonanto 2.10.2013 (Koska Nicolaus Limatauksen on merkitty olleen kotoisin Rautalammilta, hänen vanhempansa olivat todennäköisesti Rautalammin hallintopitäjään kuuluneen Saarijärven Pyyrinlahden Liimattalan isäntänä 1653-78 mainittu nimismies ja valtiopäivämies Pekka Markunpoika Liimatainen ja hänen vaimonsa Kaarina Hannuntytär. Tätä olettamusta tukee myös se, että Nikolauksella oli Petrus (Pekka) -niminen poika ja että Pekka Liimataisen poika Hannu (s. 1667 Saarijärvi, k. 28.5.1738 Laukaa) Laukaan nimismiehenä toimiessaan käytti sukunimeä Limatius). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 206 (XLIV); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 431, 515; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #311; A. Tering, Album Academicum der Universität Dorpat (Tartu) 1632–1710 (1984) #1211. — M. J. Alopæus, Borgå gymnasii historia III–V (1807–17) s. 460; C. E. von Napiersky, Kirchen und Prediger in Livland I–III (1850–52) II s. 55; M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 321; K. G. Leinberg, Dissertationes academicæ Fennorum extra patriam. BNF 58 (1900) #197; A. R. Cederberg, Suomalaiset ja inkeriläiset ylioppilaat Tarton ja Tarton-Pärnun yliopistossa vv. 1632–1710. SSV 23 (1939) s. 113; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #115D, 1478D, 1848D, 2946D, 4230G, 4235G; A. Byman, Komplement till "Die evangelischen Prediger Livlands bis 1918" [moniste 1977] s. 18 (Var Limatii bröder bodde och levde på 1720-talet framgår av källa: FRA ll 32:228); J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #6014 (1720, leski); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #788, 937R, 1388, 1878G, 1987, 2513 (?), 2529, 2531, 2645R, 2653H (prom. 1693 Dorpat), 2699 (?), 3416G, 3417G (1692, N. L. O. B.), 3494.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 16.11.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Nils Limatius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3131>. Luettu 13.4.2024.

Ks. myös viittausohje.