Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1730 Kristoffer Lignipaeus 5768. * Turussa noin 1712. Vht luult.: Turun hospitaalinsaarnaaja Kristoffer Lignipaeus 4734 (yo 1703, † 1718) ja hänen 2. puolisonsa Maria Eufrosyne Wessman tämän 2. avioliitossa. Turun katedraalikoulun oppilas 28.4.1724 (in circ. infer., Aboënsis) – 21.4.1730 (examen). Ylioppilas Turussa kl. 1730 [Lignipæus] Christoph. Ab _ 329. Respondentti 22.3.1740 pro exercitio, pr. Algot Scarin U585. Respondentti 14.7.1741 pro gradu, pr. Algot Scarin U585. FM 18.7.1741. — Turun tuomiokapitulin varanotaari 1742. Turun katedraalikoulun vt. alin kollega 1743, vakinainen 1744. † hukkui Turussa (suom. seurak.) 15.6.1748. Naimaton.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 116b; HYK ms. AKA:7, Konsistorin registratuura 1740–1746 s. 21 (30.5.1740, Till Consist. Ecclesiasticum. ... recommenderad, till den, effter nu warande Auditeuren Tammelin ledig wordne Vice Notarie sysslan i Consistorio Ecclesiastico). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 402 (LXXXII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XIII 1731–1738 (julk. T. Carpelan, 1952) s. 89, 90, 136, 150, 200, 231, 334, 352, 421, 492, 549, 584, 629; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XIV 1738–1742 (julk. T. Paloposki, 1966) s. 24, 25, 42, 43, 113, 149, 220, 269, 360, 364, 429; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XV 1742–1747 (julk. V-M. Autio, 1968) s. 3, 66, 96, 97, 211, 250, 347; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVI 1747–1751 (julk. V-M. Autio, 1972) s. 41, 43, 136; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) passim. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 269; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #3464G, 3487R, 3488R; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 II (moniste 1963) Turun koulu; E. Matinolli, Turun tuomiokapitulin matrikkeli (1976) s. 159.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Kristoffer Lignipaeus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=5768>. Luettu 13.7.2024.

Ks. myös viittausohje.