Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1703 Kristoffer Lignipaeus Christophorus Danielis, Borealis 4734. Vht: Kalannin kappalainen Daniel Lignipaeus 1917 (yo 1667, † 1710) ja Margareta Enckell. Turun katedraalikoulun oppilas (1699). Ylioppilas Turussa kl. 1703 [Lignipæus] Christoph. Bor _ 248. Boreaalisen osakunnan jäsen 13.5.1703 [1703] Christophorus Lignipæus [d: 13 Maji] | Pastor Nosocomii Ab. dein Strengnensis ubi decessit 1718. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 17.5.1705. — Kalannin kappalaisen (isänsä) apulainen 1705. Turun hospitaalinsaarnaaja 1709. Pakeni sotaa Ruotsiin (1714), paon aikana nähtävästi virassa Strängnäsissä. Puhuja pappeinkokouksessa Turussa 1709. † Strängnäsissä 1718.

Pso: 1:o Brita; 2:o Maria Eufrosyne Wessman tämän 2. avioliitossa († 1744).

Pson edell. aviomies: Turun hospitaalinsaarnaaja Erik Justander 2433 (yo 1675/76, † 1708).

Poika(?): Turun katedraalikoulun kollega, FM Kristoffer Lignipaeus 5768 (yo 1730, † 1748).

Poika: Hämeenlinnan triviaalikoulun kollega Natanael Lignipaeus 6128 (yo 1734, † 1766).

Vävy: Turun kappalainen, FM Gabriel Tolpo 6390 (yo 1737, † 1754).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 116b; HYK ms., Bor. osak. matr. #269; KA mf. ES 1934 (mm 42) Kalannin käräjät 21.–25.1.1704 s. 76 (Efter upwijst Fullmacht kärde Studenten Christopher Lignepæus å sin Faders Cappellans här wed Nykyrckian, wägnar); KA mf. ES 1937 (mm 47) Kalannin käräjät 9.–10.10.1708 f. 461 (Coadjutoren Wyrdig och Wällärde H:r Christopher Lignipæus beswärade sig å Cappelans bohletz wägnar öf:r Börde Bonden Erich Johanson i Kaifwola); KA mf. ES 1854 (kk 28) Liedon käräjät 7.–8.3.1710 f. 32 (Hospitals Predikanten H:r Christopher Lignipæus kärde till Mårten Samuelsson i Pyäldö och des Fader Samuel Bertilsson, hwilka utan låf skohla sådt uthi ett honom på lönen anslagit ödes hemman i Pyäldö, hwilket redan uthi des antecessoris H:r Erich Justandri tijd blif:t öde). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 317 (LXIII); E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 147 #350; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 212 (1699:II), 214 (1700:II), 215 (1701:I), 217 (1702:I), 219 (1703:I). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 66; V. Selinheimo, Turun porvariston sukunimiä 1700-luvulla II. SSV 9 (1925) s. 121; R. Halme, Pappien pako seurakunnistaan suuren Pohjan sodan aikana 1704–1716. SKHSV 54–57 (1968) s. 154; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #1494 (1714), 2689 (1715), 3921 (1716), 5107 (1717), 9034.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Kristoffer Lignipaeus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4734>. Luettu 19.6.2024.

Ks. myös viittausohje.