Helsingin yliopisto

Tiedot

29.5.1730 Nils Ursinus 5791. * noin 1715. Vht: Rantasalmen kappalainen Jakob Ursinus 4855 (yo 1705, † 1733) ja Beata Harnesksköld tämän 2. avioliitossa. Porvoon lukion oppilas 7.10.1728 – 1730. Ylioppilas Turussa 29.5.1730 [Ursinus] Nicol. Vib _ 330. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1730] d. 29. Maii. Nicolaus Ursinus. Respondentti 22.11.1740 pro exercitio, pr. Henrik Hassel 5515. Respondentti 8.7.1741 pro gradu, pr. Algot Scarin U585. FM 18.7.1741. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 21.6.1748. — Piispa Jusleniuksen poikien kotiopettaja paon aikana Tukholmassa 1742. Porvoon tuomiokapitulin varanotaari 1744–45. Loviisan kappalaisen apulainen 1748, kappalainen s.v., samalla Svartholman tykistön sotilaspappi. Mainitaan siellä myös kaupunginkomissaariksi 1760 (Lagus). Iitin kirkkoherra 1767. Rovasti 1777. † Iitissä 9.7.1786.

Pso: Maria Helena Norrgren († 1776).

Appi: Rantasalmen kirkkoherra, FM Johan Kettunius, myöh. Norrgren 4224 (yo 1696, † 1740).

Poika: Iitin kirkkoherra, FM Jakob Johan Ursinus, myöh. Ursin 8773 (yo 1768, † 1796).

Vävy: Puumalan kirkkoherra, FM ja TT Georg Winter 8633 (yo 1766, † 1823).

Vävy: maanmittaustirehtööri Jakob Fredrik Winter 9687 (yo 1779, † 1830).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 203a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #507. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 405 (LXXXII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XIII 1731–1738 (julk. T. Carpelan, 1952) s. 549; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XIV 1738–1742 (julk. T. Paloposki, 1966) s. 112, 114, 114 (30.10.1739, ankommit till Academien 1732‹!› är 23 år gammal, född af Prästfolk, och är fadren redan död, har utwalt sig studium Theologicum), 115, 150, 221, 270, 359, 361, 429; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XV 1742–1747 (julk. V-M. Autio, 1968) s. 65, 97; Y. S. Koskimies, Papiksi vihittyjen luettelot Turun ja Porvoon hiippakunnista vv:lta 1740–1748. SSV 29 (1945) s. 54; B. Lunelund-Grönroos (julk.), Matriculum gymnasii Borgoensis 1725–1809. SSJ 17 (1946) #69; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 72. — M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 79, 238; M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 25; T. Carpelan, Ättartavlor för de på Finlands riddarhus inskrivna efter 1809 adlade, naturaliserade eller adopterade ätterna (1937–42) s. 312 (af Ursin Tab. 1); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #314D, 1607R, 2091D, 2514D, 3470R; E. Koskenvesa, Porvoon hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1722–1829. SKHSV 70–71 (1981) s. 155.

Doria respondentti
Doria dedikaation kohde

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Nils Ursinus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=5791>. Luettu 13.4.2024.

Ks. myös viittausohje.