Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1731 Johan Colliander 5834. Vht: Kärkölän kappalainen Zachris Colliander 3899 (yo 1692/93, † 1755) ja Maria Cygnell. Helsingin triviaalikoulun oppilas 12.3.1723 Gabriel Johannes Zachariae Coliander. Porvoon lukion oppilas 12.2.1728 – 1731. Ylioppilas Turussa kl. 1731 [Colliander] Joh. Tavast _ 332. — Asui ilman virkaa Padasjoella ja sittemmin Hartolassa. † Hartolassa 6.1.1789.

Pso: 1745 Maria Charlotta Lang († 1750).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 42b. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 407 (LXXXIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 62 (LXXXIII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XIV 1738–1742 (julk. T. Paloposki, 1966) s. 265; R. Rosén, Liber scholae Helsingforsensis 1691–1865. SSJ 12 (1936) s. 19, 258; B. Lunelund-Grönroos (julk.), Matriculum gymnasii Borgoensis 1725–1809. SSJ 17 (1946) #53. — A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 340 (Colliander Taulu 8).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Colliander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=5834>. Luettu 25.6.2024.

Ks. myös viittausohje.