Helsingin yliopisto

Tiedot

1692/93 Zachris Colliander Zacharias Zachariæ, Tavastensis 3899. * noin 1673. Vht: Padasjoen kirkkoherra Zachris Colliander 1291 (yo 1658/59, † 1710) ja Anna Maria Lupaeus. Helsingin triviaalikoulun oppilas (1691). Ylioppilas Turussa 1692/93 [Colliander] Zacharias Tavast _ 199. — Padasjoen kirkkoherran (isänsä) apulainen noin 1697. Hollolan kappalainen 1711, Kärkölän 1712, pysyi virassa isonvihan yli, sokeutui 1745, ero 1748. † Kärkölässä 2.1.1755.

Pso: Maria Cygnell († 1750).

Poika: Johan Colliander 5834 (yo 1731, † 1789).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 42b; KA mf. ES 1726 (bb 22) Padasjoen ja Kuhmoisten käräjät 12.–13.12.1702 s. 272 (Såsom det Högwyrdige Domb Capitlet Remitterat till denne Rättz laga Ransakan och förhöör twisten emellan H:r Zachris Colliander och H:r Gustaf Arenius 4459 angående Succession till Cappellans tiensten i Padasjoki S:n ... Och emedan Kyrckioheerden Ehrewyrdige H:r Zachris Colliander å dess Sons wägnar sig nu för Rättta instälte ... att unga H:r Zachris Colliander Opwachtat wedh denne Församblingen i femb åhrs tijdh till åhörarenas behagelige Nöije, som både i anseende der af, sampt dess ålderstijgne faders longl: giorde tienster och siukligheet böör wedh denne ypning ihogkommas); KA mf. ES 1727 (bb 23) Padasjoen ja Kuhmoisten käräjät 28.11.1703 f. 187v; KA mf. ES 1729 (bb 30) Padasjoen ja Kuhmoisten käräjät 22.–23.8.1710 f. 102 (Coadiutoren Zacharias Colliander). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 256 (LIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 42 (LIII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 495, 507; R. Rosén, Liber scholae Helsingforsensis 1691–1865. SSJ 12 (1936) s. 2. — M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 443; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 339 (Colliander Taulu 8); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2649G; A. Oja, Tietoja Suomen papistosta vuodelta 1719. Genos 38 (1967) s. 21.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Zachris Colliander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3899>. Luettu 19.6.2024.

Ks. myös viittausohje.