Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1734 Isak Indreen 6090. * Messukylässä 15.8.1712. Vht: Messukylän kirkkoherra, FM Erik Indrenius 3290 (yo 1685/86, † 1717) ja hänen 2. puolisonsa Katarina Hagert. Porin triviaalikoulun oppilas 5.5.1727 – (1733, cl. rect.). Ylioppilas Turussa kl. 1734 [Indreen] Isaac. Satac _ 349. Satakuntalaisen osakunnan jäsen 9.3.1734 [1734] den 9 Martii Isaac Erici Indrenius. Messubyensis. | S. ordinibus initiatus Borgoæ A:o 1737 d: 21 decembris. | et constitutus Adjunctus Pastoris in Walckiala | deincept Sacellanus ibidem, jam wero pastor ejusdem ecclesiæ. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 21.12.1737. — Valkealan kirkkoherran apulainen 1737, kappalainen 1742. Varapastori 1752. Valkealan kirkkoherra 1759. Haminan tuomiokapitulin jäsen 1764–68. † Valkealassa 2.3.1771.

Pso: 1743 Anna Katarina Hjerppe († 1793).

Poika: Haminan kirkkoherra, FM Emanuel Indrenius 8964 (yo 1771, † 1816).

Poika: piirimaanmittari Gabriel Indrén 8965 (yo 1771, † 1809).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 97a; HYK ms., Satak. osak. matr. I #609. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 429 (LXXXVI); K. Jäntere, Porin triviaalikoulun oppilasluettelot... SSJ 2 (1926) s. 5. — M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 379, 381; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 672 (Indrenius Taulu 11); T. Carpelan, Ättartavlor för de på Finlands riddarhus inskrivna efter 1809 adlade, naturaliserade eller adopterade ätterna (1937–42) s. 164 (Indrenius Tab. 1); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #817D, 830D; K. Väänänen, Vanhan Suomen papisto. SKHST 95 (1975) #161; E. Koskenvesa, Porvoon hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1722–1829. SKHSV 70–71 (1981) s. 153.

Doria dedikaation kohde

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Isak Indreen. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=6090>. Luettu 19.5.2024.

Ks. myös viittausohje.