Helsingin yliopisto

Tiedot

20.3.1771 Emanuel Indrenius 8964. * Valkealassa 28.3.1753. Vht: Valkealan kirkkoherra Isak Indreen 6090 (yo 1734, † 1771) ja Anna Katarina Hjerppe. Porvoon lukion oppilas 22.9.1769 – 7.12.1770 (testim.). Ylioppilas Turussa 20.3.1771 [Indrenius] Eman. Wib. _ 527. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1771 Mart. 20.] Emanuel Indrenius. | Ph. Mag. 1775. Adjunct. Minist. Vib. 1776. Deinde Pastor Eccl. Suec. Petropol. | post Archipræp. Fridricohafniensis. Respondentti 15.12.1773 pro exercitio, pr. Johan Bilmark 7242. Respondentti 14.12.1774 pro gradu, pr. Johan Bilmark 7242. FM 28.6.1775. Todistus ordinaation hakemista varten saamaansa kutsua noudattaen registratuurassa 30.1.1776. Vihitty papiksi Haminan hiippakunnassa v.l. 24.1.1776. — Haminan tuomiorovastin apulainen ja tuomiokapitulin varanotaari 1776. Varapastori s.v. Viipurin tuomiorovastin apulainen ja tuomiokapitulin notaari 1777. Pietarin ruots. Katarinan seurak. vt. kirkkoherra ja varrontavaltakirja kirkkoherraksi 1778 (astui kirkkoherranvirkaan 1784). Haminan ja Vehkalahden kirkkoherra 1791, tuomiorovasti ja tuomiokapitulin esimies siellä 1792, vuodesta 1812 Haminan rovastikunnan lääninrovasti Porvoon hiippakunnassa. † Haminassa 3.6.1816.

Pso: 1:o 1780 Hedvig Maria Hougberg († 1786); 2:o 1793 Anna Maria Bruun († 1805); 3:o 1807 Kristina Elisabet Bruun († 1854).

Appi: Pietarin kirkkoherra Isak Hougberg 6650 (yo 1740, † 1782).

Poika: Turun lääninlasaretin lääkäri, FM ja LKT Emanuel Indrenius 15265 (yo 1834, † 1887).

Poika: kenraalimajuri Bernhard Indrenius (vapaaherra 1871, † 1884).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 97b; HYK ms., Viip. osak. matr. I #905; HYK ms. AKA:12, Konsistorin registratuura 1775–1778 s. 195; HYKA TAA Ef, Ylioppilaiden kirjoittautumisasiakirjat v. 1771; KA Collianderin kokoelma, Suomen kirkon paimenmuisto #1586. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 195 (CXXII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 103 (CXXII); B. Lunelund-Grönroos (julk.), Matriculum gymnasii Borgoensis 1725–1809. SSJ 17 (1946) #646; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 130. — M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 76, 129; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 673 (Indrenius Taulu 12); T. Carpelan, Ättartavlor för de på Finlands riddarhus inskrivna efter 1809 adlade, naturaliserade eller adopterade ätterna (1937–42) s. 165 (Indrenius Tab. 1); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #364R, 368R; K. Väänänen, Vanhan Suomen papisto. SKHST 95 (1975) #158; G. Luther, Herdaminne för Ingermanland II. SSLS 620 (2000) #540.

Doria respondentti

Päivitetty 16.7.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Emanuel Indrenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=8964>. Luettu 17.4.2024.

Ks. myös viittausohje.