Helsingin yliopisto

Tiedot

noin 1735 Alexander Johan Sunni, myöhemmin (1741) Sundblad 6245. * Artjärvellä 19.4.1712. Vht: Artjärven Salmelassa asunut kauppias Jakob Johan Suni ja Anna Krook. Porvoon lukion oppilas 3.4.1730 Alexander Joh. Sunn – 1735 (testim.). Ylioppilas Turussa noin 1735 Sunni Alexander _ ‹–›. — Kanslisti Nastolassa (1748). Lappeenrannan tullinhoitaja (1759). † Lappeenrannassa 2.9.1772.

Pso: 1741 Anna Barck.

Eno(?): Hollolan kirkkoherra, FM Bengt Krook 4308 (yo 1698, † 1749).

Poika: Muolaan kirkkoherra Alexander Johan Sundblad 8769 (yo 1768, † 1815).

/ Eräs Alexander Suni oli kauppias Nevanlinnassa jo 1600-luvun jälkipuolella. /

Viittauksia: HYK ms., Index s. 187a; KA mf. ES 1352 (n 11) Nevanlinnan RO 5.6.1697 s. 216 (Handelsmannen Peter Schlÿter ... hans Styffbroder Handelssmannen Alexander Sunj å sine egne och dess Syster Sons Petri Bothneri (katso U279) wägnar ... Arf efter dheras Sal. Moder och Moder Moder, fordon Rådmannens Petri Schlÿters efterlefwerska dygdesamma Matronan Dorothea Fedrell); KA mf. ES 1725 (bb 19) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 21.–22.11.1698 s. 199 (Bårgaren Jören Jörensson Suni); KA mf. ES 1880 (kkk 14) Pähkinälinnan, Kuivaisin, Korpiselän, Kelton ja Spasskin käräjät 22.–30.9.1698 s. 447 (Handelsman Alexander Suni); KA mf. ES 1239 (g 3) Helsingin RO 2.6.1662 (Förekom Suni Erichsons Sohn Erich Sunisson och anklagade een bonde ifrån Nyby S:n), Helsingin RO 19.7.1662 (Suni Erichson upsadhe sin Borgare Eedh och begäradhe bliffua förloffuat at reesa här iffrån till Nyen Skantz, dhet honom effterlätz). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 445 (LXXXVIII); B. Lunelund-Grönroos (julk.), Matriculum gymnasii Borgoensis 1725–1809. SSJ 17 (1946) #105.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Alexander Johan Sundblad. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=6245>. Luettu 22.4.2024.

Ks. myös viittausohje.