Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1648 Jeremias Raumstadius (käytti sukunimeä vasta pappina) Jeremias Gregorii, Raumoensis 626. * Raumalla 1.8.1628. Vht: Rauman kirkkoherra Grels Finno (Gregorius Clementis, yo Uppsalassa 16.9.1601, † 1639) ja hänen 2. puolisonsa Elisabet Nilsdotter (Neocleander). Turun pedagogion oppilas 1639. Porin triviaalikoulun oppilas 1646. Ylioppilas Turussa kl. 1648. Nimi on kopioitu Albumista v. 1693 Boreaalisen osakunnan matrikkeliin [1647/48] Jeremias Georgii‹¿› [Raumoënsis.]. — Luultavasti Kalannin kirkkoherran apulainen (1656–57). Turun tuomiokapitulin vahvistus Länsi-Uudenmaan jalkaväkirykmentin (Hans von Fersenin rykm.) rykmentinpastorin virkaan Riikaan 30.8.1658, muttei näemmä koskaan astunut tähän virkaan. Turun läänin jalkaväkirykmentin (Henr. Sassin, myöh. Per Sparren ja Fab. von Fersenin rykm.) saarnaaja 1657, rykmentinpastori 1660–73. Samalla Riian Jakobin kirkon suomalainen pastori 1662 ja Tarton S:t Marian seurak. kirkkoherra 1672. † 6.1673.

Pso: 1:o 1657 N.N. Mattsdotter Sygrin; 2:o 1664 Brigitta Andersdotter Lindegreen (jäi leskeksi).

Veli: Rymättylän kappalainen Samuel Raumstadius 625 (yo 1648, † 1676).

Viittauksia: HYK ms., Bor. osak. matr. #42; Sveriges krigsarkiv, Militiekontorets avlöningslistor 1673 s. 228 (KA mf. WA 2060); KA mf. ES 1368 (p 1) Uudenkaupungin RO 28.4.1656 (Wällärde her Jeremiass Gregori inladhe j Rätten Pastoris j Nykyrkio Sochn Wördige och Wällärde her Erici Nicolaij underskrefne Räckningh); KA mf. ES 1395 (r 2) Rauman RO 7.8.1652 (Framträdde för rätta Dns: Jeremias Gregorj, och Inladhe sin Swågers Sigfredh Matzsons, bårgaress i fron Ståkhålm breff ...), Rauman RO 26.9.1653 (Jeremias Gregorj Sahl: her Grelsses Kyrckieheerdens Son, bekende för rätta, att Jönss Nillsson hadhe warit hanss moder 7 kannår öhll skyldigh), Rauman RO 26.9.1653 (Kärde Michill Larson till H: Lijssbetta Sahl: Herr Grelsses Enckia, och kräffwer uthaff henne 4½ ald:r klädhe), Rauman RO 16.11.1653. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 36 (VIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 8 (VIII); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 90, 222 (30.8.1658, Jeremias Gregorij Raumstadius); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 244, 405, 412–413, 416, 422, 541. — C. E. von Napiersky, Kirchen und Prediger in Livland I–III (1850–52) III s. 4; A. Lähteenoja, Rauman kaupungin historia II [1600–1721] (1932) s. 255; A. R. Cederberg, Suomalainen aines Baltian kirkon ja koulun palveluksessa vuoden 1561:n jälkeen. SSV 21 (1937) s. 133, 135; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 208; J. T. Lappalainen, Elämää Suomen sotaväessä Kaarle X Kustaan aikana. Studia historica Jyväskyläensia 12 (1975) s. 188; P. Baerent et al., Die evangelischen Prediger Livlands bis 1918 (1977) #1484; A. Byman, Komplement till "Die evangelischen Prediger Livlands bis 1918" [moniste 1977] s. 10 #1484.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jeremias Raumstadius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=626>. Luettu 13.7.2024.

Ks. myös viittausohje.