Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1737 Johan Avellan 6348. * 28.9.1718. Vht luult.: Euran Kiukaisten kappelin Panelian Tarkin talollinen Johan Josefsson ja Lisa Mattsdotter. Ylioppilas Turussa kl. 1737 [Avellanus] Johann. Satac. _ 364. Satakuntalaisen osakunnan jäsen 29.1.1737 [1737. d: 29 Januarii] Johannes Johannis Avellan Euraënsis [par nobile fratrum frustra studiis invita Minerva opera data in pristinum nihil rediit]. — Pehtori (1755). Kokemäen jahtivouti (1762). ‡ Kokemäellä 16.3.1781.

Pso: 1755 Margareta Walman.

Sukulainen(?): Kaarinan kappalainen Mikael Avellanus, myöh. Avellan 4670 (yo 1702, † 1761).

Vertaa: Fredrik Stenholm 12254 (yo 1809).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 14b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #629; HYKA TAA Ej, Uskollisuudenvalat Aadolf Fredrikille ([1748], Eura ... En swagare insicht i Academiska studier ... doch ... DoomCapitlet funnit honom wärdig at undfå Veniam Concionandi ... flyttar nu til Mouhijärfwi S:n, at därstädes tilträda sin antagne condition); Kaisa Kyläkosken tiedonanto 12.4.2013 (Korjaus Johan Avellanin ammattiin. Vaikka hautausmerkinnässä SSHY 16.3.1781 on tittelinä "vanha siltavouti", niin muissa yhteyksissä Avellan on Kokemäellä jahtivouti. Lähteitä: SSHY Kokemäen rippikirja 1772–77, SSHY rippikirja 1778–87 ja Läänintilien verifikaatit 1762–67, joihin linkit blogissa). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 446 (LXXXIX); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 69 (LXXXIX); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVI 1747–1751 (julk. V-M. Autio, 1972) s. 29, 32, 47, 82; J. R. Aspelin (utg.), Förteckning [1752]. HArk 13:1 (1894) s. 188 (Lärer wara antecknad hos Fendrich Brusin i Cumo, som informator.).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Avellan. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=6348>. Luettu 19.5.2024.

Ks. myös viittausohje.