Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1702 Mikael Avellanus, myöhemmin Avellan Michael Thomæ, Euraensis 4670. * noin 1676. Vht: Euran (Kiukaisten) Panelian kylän Tarkin talollinen Tomas Nilsson († 1705) ja Brita Pålsdotter. Porin triviaalikoulun oppilas (1694). Ylioppilas Turussa kl. 1702 Avellanus Mich. Euraens _ 244. Satakuntalaisen osakunnan jäsen 7.6.1702 [1702. 7 Juni] Michael Awellanus [Eufraenses] | Euraensis | Adjunctus in Nummis | postea Sacellanus ibidem. | ‹Sana perpetuus on yliviivattu.› | obiit 1761. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 17.5.1708. — Kaarinan pitäjänapulainen 1708, kappalainen 1717 (vahv. 1722), ero vanhuuden ja sairauden takia 1753. † Kaarinassa 2.2.1761.

Pso: 1708 Katarina Gunnelinus († 1744).

Appi: Kaarinan kappalainen Johan Gunnelinus 2463 (yo 1676, † 1717).

Poika: Kaarinan kappalainen Johan Avellan 5680 (yo 1729, † 1785).

Vävy: Harjavallan kappalainen Anders Nummelin 5779 (yo 1730, † 1776).

Sukulainen(?): Kokemäen jahtivouti Johan Avellan 6348 (yo 1737, † 1781).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 14b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #436; KA mf. ES 1929 (mm 25) Euran käräjät 26.–28.9.1694 s. 332 (koskee kahta kirjaa, Grammatica Græca ja Novum Testamentum, jotka Porin koulua käyvä Michel Thomasson on ostanut ylioppilas Matts Mattsson Järsteltä 3868); KA mf. ES 1936 (mm 46) Eurajoen ja Lapin käräjät 11.–12.10.1707 f. 500 (Efter Studentens S:r Michel Avellans giorde ansöchning och hans Broders Mattz Thomassons Enckias Lisa Mattzd:rs ifrån Panelia by och Tarki hemman begifwan blef nu Crono Befallningzman Wälbet:de Erhard Wessman Förordnadh ... inventera den efter åfwanbem:te Mattz Thomason befintel: Egendomen). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 309 (LXII); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #436; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 149 #410. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 76, 76; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 102 (Avellan Taulu 1); T. Carpelan, Ättartavlor för de på Finlands riddarhus inskrivna efter 1809 adlade, naturaliserade eller adopterade ätterna (1937–42) s. 1 (Adlerstjerna Tab. 1); E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 I (moniste 1963) Kaarina; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 159, 159.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Mikael Avellan. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4670>. Luettu 13.4.2024.

Ks. myös viittausohje.