Helsingin yliopisto

Tiedot

28.7.1648 Sven Knapulander, myöhemmin (1651) Gardius Sveno Jonæ, Smolandus 642. Talollisen poika Hinnerydin pitäjän Knaphultista. Ylioppilas Turussa 28.7.1648 Knapulander Sveno Jonæ Smol _ 33. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1731 Smålandilaisen osakunnan matrikkeliin [1648] d. 28. Julii. Sveno Jonæ Knapulander. Stipendianomus 10.9.1649. Alimman luokan stipendiaatti sl. 1649 – sl. 1650. Respondentti 5.1651, pr. Petter Reftelius 19. Keskimmäisen luokan stipendiaatti kl. 1651 – sl. 1653. Respondentti 1654(?, Lidén), pr. Mikael Gyldenstolpe U8. Respondentti 1654 (Lidén), pr. Mikael Gyldenstolpe U8. Ylimmän luokan stipendiaatti kl. 1654 – sl. 1655. † ylioppilaana Turussa 1656.

/ Veli Petrus Jonæ Knapulander († 1658) oli Stenåsan komministeri Hulterstadissa Öölannissa. /

Viittauksia: HYK ms., Index s. 105a; HYK ms., Smål. osak. matr. #48; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712 (10.9.1649); KA mf. ES 1747 (cc 7) Halikon ja Uskelan käräjät 25.–27.1.1654 f. 175 (Peeter Tårfwestens fulmächtig Sveno Jonæ Gardius). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 40 (IX); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 9 (IX); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 423, 425, 469, 470, 534; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 32, 43, 46; P. Wilstadius, Smålands nation i Åbo 1640–1798 [I] (1946) #48. — J. H. Lidén, Catalogus disputationum III. Disp. Aboënses (1779) p. 225 V#4394, 229 V#4410; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #3270R, 4333G, 4337G, 4394R, 4410R, 4412G; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #899, 1362, 1575R, 1697R, 3152R.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Sven Gardius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=642>. Luettu 22.6.2024.

Ks. myös viittausohje.