Helsingin yliopisto

Tiedot

1738/39 Johan Ahlqvist, myöhemmin luultavasti Alander 6539. * noin 1713. Vht: Kosken Hl. Kaunkorven kylän Alhaisen talollinen Matts Eriksson ja hänen 1. puolisonsa Valborg. Helsingin triviaalikoulun oppilas 10.3.1726 Johannes Matthiae Ahlqvist, ex pago Karunkorpi et vico Alhoinen, in parochia Lampensi et sacello Koskis. Porvoon lukion oppilas 10.5.1735 – 16.12.1738. Ylioppilas Turussa 1738/39 [Ahlquist] Joh. Tav _ 374. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa Porvoon piispanviran ollessa avoinna 13.2.1744 Johan Alander. — Viitasaaren kirkkoherran apulainen 1744, kappalainen siellä s.v. † Viitasaarella 26.12.1781.

Pso: 1744 Beata Porthan tämän 2. avioliitossa († 1792).

Pson edell. aviomies: Viitasaaren kappalainen Johan Castelius 5780 (yo 1730, † 1743).

Appi: Viitasaaren kirkkoherra Henrik Portanus 3558 (yo 1689, † 1729).

Poika: apulaispappi Johan Fredrik Alander 9905 (yo 1782, † 1790).

Vävy: Laukaan kappalainen Abraham Nordman 9495 (yo 1777, † 1796).

Vävy: Asikkalan kappalainen Johan Hageman 10929 (yo 1795, † 1835).

Kaima: Kattilan ja Soikkolan kirkkoherra Johan Ahlqvist 5980 (yo 1732).

/ Hämäläinen Johan Ahlqvist mainitaan ylioppilaana vielä konsistorin pöytäkirjassa 1.4.1742, joten hän ei voi olla se Johan Ahlqvist, joka vihittiin papiksi Viipurissa 1739 (vrt. G. Luther, Herdaminne för Ingermanland II. SSLS 620, 2000, #402). — Edellä esitetylle Hämeen Ahlqvistin identifioinnille Viitasaaren kappalainen Alanderiksi ei ole myöskään todisteita, vaan se on lähinnä arvaus. /

Viittauksia: HYK ms., Index s. 3a. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 461 (XCI); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XIV 1738–1742 (julk. T. Paloposki, 1966) s. 385 (1.4.1742, Studenten Johan Alqvist Tavastensis); R. Rosén, Liber scholae Helsingforsensis 1691–1865. SSJ 12 (1936) s. 21, 259, 260, 262; Y. S. Koskimies, Papiksi vihittyjen luettelot Turun ja Porvoon hiippakunnista vv:lta 1740–1748. SSV 29 (1945) s. 41, 54; B. Lunelund-Grönroos (julk.), Matriculum gymnasii Borgoensis 1725–1809. SSJ 17 (1946) #190. — M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 446; E. Koskenvesa, Porvoon hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1722–1829. SKHSV 70–71 (1981) s. 154.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Alander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=6539>. Luettu 16.4.2024.

Ks. myös viittausohje.