Helsingin yliopisto

Tiedot

20.3.1689 Henrik Portanus Henricus Sigfridi, Viburgensis 3558. * noin 1669. Vht: Joroisten kirkkoherra Sigfrid Porthanus (Sigfridus Gustavi, † 1693) ja Maria Henriksdotter Kockonius. Ylioppilas Turussa 20.3.1689 Portanus Henr. Vib _ 178. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1689] d. 20 Mart. Henricus Porthanus. Pastor in Vitasaari Tavastiae. — Grotenfeltin rakuunarykmentin eskadroonansaarnaaja 1691–1703, samalla Joroisten kirkkoherran (isänsä) apulainen, armovuodensaarnaaja siellä 1693. Viitasaaren kirkkoherra 1703, pakeni sotaa 1716, palasi virkaansa rauhanteon jälkeen. † Viitasaarella 23.5.1729.

Pso: 1706 Maria Harnesksköld († 1763).

Poika: Viitasaaren kirkkoherra Sigfrid Porthanus, myöh. Porthan 5444 (yo 1724, † 1793).

Poika: Kuopion kirkkoherra Henrik Porthanus, myöh. Porthan 5596 (yo 1728, † 1788).

Poika: Lapinjärven kappalainen Herman Porthan 6079 (yo 1734, † 1771).

Poika: Viitasaaren kappalainen Johan Portanus 6760 (yo 1741, † 1797).

Lanko: Tuusulan kirkkoherra Bengt Ignatius 4908 (yo 1706, † 1766).

Vävy: Viitasaaren kappalainen Johan Castelius 5780 (yo 1730, † 1743).

Vävy: Pieksämäen kappalainen Clemens Fabricius 5798 (yo 1730, † 1769).

Vävy: Ristiinan kappalainen Henrik Calonius 6031 (yo 1733, † 1780).

Vävy: Askolan kappalainen Johan Kerchström 6282 (yo 1736, † 1754).

Vävy: Viitasaaren kappalainen Johan Ahlqvist, myöh. luultavasti Alander 6539 (yo 1738/39, † 1781).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 152b; HYK ms., Viip. osak. matr. I #232; KA valtakunnanregistratuura 29.9.1691 f. 467 (Fullmakt för H. Hinric Pontanus att wara Esquadrons Präst för dhe Finske Dragoner), 27.3.1693 f. 157 (Kyrkioherde Fullmacht för Samuel Simalinus (katso 4494) ... såsom förmedelst Sigfred Portani dödelige frånfälle, Kyrkioherde Embetet öfwer Jorois Försambling i Safwolax är kommit at blifwa ledigt), 27.8.1703 f. 284 (Kyrckioherde fullmackt för Hinrich Portanus ... medelst Sigfridi Ignatii 2700 dödelige frånfälle Kyrckioherde Beställningen wid Witasaari försambling uti Wiborgz Stift är kommen att blifwa ledig); KA mf. ES 2002 (oo 3) Rantasalmen käräjät 2.–3.12.1659 (katso 1904); KA mf. ES 2004 (oo 5) Puumalan käräjät 15.–16.6.1674 f. 36 (Sahl: Fendrichens Testamente Dat: d: 21 Jan: 1674 af Capelan D: Sigfrido Gustavj Poratano underskrifwit); KA mf. ES 2004 (oo 6) Kuopion käräjät 16.–18.7.1688 s. 255 (een annor Ung Präst [H:r Johan Portanus] ifrån Jorois kallat, katso 2634). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 236 (XLIX); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 570; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 33. — M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 444; A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 1047 (Porthan Taulu 4); G. Luther, En gammal släkttavla från Östra Finland. Genos 21 (1950) s. 10; R. Halme, Pappien pako seurakunnistaan suuren Pohjan sodan aikana 1704–1716. SKHSV 54–57 (1968) s. 155; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 143.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Portanus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3558>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Portanus, Henr. Vib. p. 178 || Vib. 232: Porthanus, 20.3.1689. Son af kh i Jorois Sigfr. Gustavi Porthanus († 1693). Esqvardonspredikant vid Viborgs läns dragoner. Kh i Viitasaari 1705. Död 1729.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 236.