Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1640 Erik Ericus Sigfridi, Raumensis 66. Kotoisin Raumalta. Ylioppilas Turussa sl. 1640. Nimi on kopioitu Albumista v. 1693 Boreaalisen osakunnan matrikkeliin [1640/41] Ericus Sigfridi, Raumensis. — On ehkä se ylioppilas Ericus Sigfridi, joka otettiin 1649 yhden vuoden ajaksi lastenopettajaksi Naantalin kaupunkiin.

Viittauksia: HYK ms., Bor. osak. matr. #10; KA mf. ES 1142 (a 2) Naantalin RO 26.7.1649 (Ericus Sigfridi Studiosus (vertaa 241 ja 411) är förordnat af Kyrckeherren wördige och höglärde M: Jören adt Informera och Lässa för Barnen i Nådendall, honom hafua dhe såm dheres barn welle sättia under hans Disiplin eenhelleligen emot tagit, adt hålla honom hooss sigh å kost, N: dhe bårgare för hwilckas barn han Lässer, dhe skola föda Studenten een weku för hwar barn, hålla hånåm sengh och wermen. Och när åhret är om så tilsadhe dhe hånåm för hans omak, Een Rijkz Dal:r för hwar barn, der medh war Studenten Ericus Sigfridi till fredz); KA mf. ES 2031 (rr 11) Kokkolan käräjät 27.–28.7.1666 f. 926v (Herr Erich Sigfridi uti Carleby öf:r bygdh boende, katso 2142). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 3 (I). — E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 208; Naantalin historia II (1959) s. 485 (lähteenä NRO 26/7 1649).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Erik (Ericus Sigfridi). Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=66>. Luettu 15.6.2024.

Ks. myös viittausohje.