Helsingin yliopisto

Tiedot

12.3.1740 Paul Krogius 6662. * Porvoossa 22.3.1724. Vht: Pieksämäen kirkkoherra Paul Krogius 5209 (yo 1712, † 1762) ja Katarina Wadsten. Porvoon lukion oppilas 12.5.1736. Ylioppilas Turussa 12.3.1740 [Krogius] Paul. Vib _ 383. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin 1740. d. 12. Mart. Paulus Krogius. | Biskop i Borgå. Ylioppilas Uppsalassa 10.12.1742 Paul Krogius [Profugi e Finlandia & Academiæ Aboënsis antea civis.]. Respondentti Turussa 8.5.1745 pro exercitio, pr. Henrik Hassel 5515. Respondentti 13.7.1745 pro gradu, pr. Johan Browallius U670. FM 18.7.1745. Preeses 29.11.1746. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 5.12.1753. Ylioppilas Greifswaldissa 1.10.1756 Dominus Paul. Krogius, lector et assessor consistorii Borgoensis. TT Greifswaldissa 19.11.1756. — Viipurilaisen osakunnan kuraattori (1746)–1753. — Turun akatemian historian ja siveysopin dosentti 1746. Porvoon lukion kaunopuheisuuden ja runousopin lehtori 1752, samalla palkkapitäjänsä Tuusulan kirkkoherra 1766. Lääninrovasti 1767. Porvoon tuomiorovasti 1769. Porvoon hiippakunnan piispa 1789, samalla palkkapitäjiensä Lammin, Myrskylän ja Sipoon kirkkoherra s.v. Valtiopäivämies 1778–79, 1786, 1789 ja 1792 (†). † Turussa matkalla valtiopäiville Gävleen 12.1.1792.

Pso: 1754 Anna Sara Hassel († 1811).

Appi: kaunopuheisuuden professori, kanslianeuvos, FM Henrik Hassel 5515 (yo 1726, † 1776).

Poika: senaattori Fredrik Vilhelm Krogius, aatel. 1817 Edelheim 10313 (yo 1787, † 1833).

Tyttärenpoika: Tukholman raastuvanoikeuden notaari Sven Axel Hallström 12053 (yo 1806, † 1861).

Vävy: Hauhon kirkkoherra, TT Ivar Wallenius 8830 (yo 1769, † 1818).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 107a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #609. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 473 (XCII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 74 (XCII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XV 1742–1747 (julk. V-M. Autio, 1968) s. 178, 217, 294, 296, 304, 327, 328, 331–333, 357, 363; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVI 1747–1751 (julk. V-M. Autio, 1972) s. 17, 25, 332, 347; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVII 1751–1756 (julk. V-M. Autio, 1982) s. 69, 100, 132, 149, 218, 222, 227; J. R. Aspelin (utg.), Förteckning [1752]. HArk 13:1 (1894) s. 205 (Wistas här i Åbo.); Uppsala universitets matrikel II 1700–1750 (utg. A. B. Carlsson, 1919–23) s. 314; B. Åkerman, Bouppteckningar i Borgå stad 1740–1800. SSJ 10 (1934) #327; B. Lunelund-Grönroos (julk.), Matriculum gymnasii Borgoensis 1725–1809. SSJ 17 (1946) #203; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 86; Die Matrikel der Universität Greifswald 1700–1821. Band 1 (hrsg. v. R. Schmidt und K-H. Spiess, 2004) s. 281, Band 2 (2004) s. 576. — M. J. Alopæus, Borgå gymnasii historia III–V (1807–17) s. 382; M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 201; M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 68, 109; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 728 (Krogius Taulu 6); T. Carpelan, Ättartavlor för de på Finlands riddarhus inskrivna efter 1809 adlade, naturaliserade eller adopterade ätterna (1937–42) s. 77 (Edelheim Tab. 1); I. Seth, Universitetet i Greifswald och dess ställning i svensk kulturpolitik 1637–1815 (1952) s. 38; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #308D, 355D, 432D, 690R, 818D, 1102D, 1627R, 1665D, 1948D, 2105P, 2371D, 2995D, 3235D; E. Koskenvesa, Porvoon hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1722–1829. SKHSV 70–71 (1981) s. 156; Suomen kansallisbiografia 5 (2005) s. 453; Biografiskt lexikon för Finland 1 (2008) s. 436.

Doria respondentti
Doria dedikaation kohde

Päivitetty 16.12.2008.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Paul Krogius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=6662>. Luettu 19.6.2024.

Ks. myös viittausohje.