Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1740 Bengt Ignatius 6671. * 11.11.1718. Vht: Tuusulan kirkkoherra Bengt Ignatius 4908 (yo 1706, † 1766) ja Prudentia Porthan. Helsingin triviaalikoulun oppilas 9.11.1733. Porvoon lukion oppilas 23.10.1735 – 4.2.1740. Ylioppilas Turussa kl. 1740 [Ignatius] Bened. Nyl _ 383. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 15.3.1755. — Helsingin triviaalikoulun ylempi kollega 1744. Tuusulan vt. kirkkoherra (isänsä sijainen) 1755. † Tuusulassa 5.2.1764.

Pso: 1760 Kristina Malm († 1800).

Appi: Vihdin kirkkoherra Jakob Malm 5273 (yo 1715/16, † 1772).

Poika: Ulvilan kirkkoherra, TT Bengt Jakob Ignatius 9323 (yo 1775, † 1827).

Poika: Sahalahden pitäjänapulainen Anders Herman Ignatius 9695 (yo 1779, † 1791).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 96b. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 472 (XCII); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #465; R. Rosén, Liber scholae Helsingforsensis 1691–1865. SSJ 12 (1936) s. 29, 261; B. Lunelund-Grönroos (julk.), Matriculum gymnasii Borgoensis 1725–1809. SSJ 17 (1946) #196. — M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 246; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 662 (Ignatius Taulu 17); E. Koskenvesa, Porvoon hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1722–1829. SKHSV 70–71 (1981) s. 156.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Bengt Ignatius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=6671>. Luettu 14.4.2024.

Ks. myös viittausohje.