Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1706 Bengt Ignatius Benedictus Sigfridi, Tavastensis 4908. * noin 1685. Vht: Viitasaaren kirkkoherra Sigfrid Ignatius 2700 (yo 1679, † 1703) ja Brigitta Cunelius. Helsingin triviaalikoulun oppilas 10.2.1696 – 24.3.1702. Viipurin lukion oppilas 1702. Ylioppilas Turussa kl. 1706 [Ignatius] Bened. Tavast _ 259. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 10.12.1712. — Apulaispappi Viitasaarella 1712, kappalainen 1713, pysyi virassa isonvihan yli. Tuusulan kirkkoherra 1732. † Tuusulassa 1.2.1766.

Pso: 1711 Prudentia Porthan († 1758).

Poika: Haminan triviaalikoulun rehtori, arkkidiakoni Sigfrid Christoger Ignatius 5671 (yo 1729, † 1760).

Poika: Porvoon kappalainen Henrik Ignatius 5672 (yo 1729, † 1752).

Poika: Tuusulan vt. kirkkoherra Bengt Ignatius 6671 (yo 1740, † 1764).

Lanko: Viitasaaren kirkkoherra Henrik Portanus 3558 (yo 1689, † 1729).

Vävy: Mäntsälän kappalainen Jakob Insulanus 5918 (yo 1732, † 1776).

Vävy: kirjanpitäjä Mårten Buck 6633 (yo 1739, † 1771).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 96b. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 330 (LXVI); R. Rosén, Liber scholae Helsingforsensis 1691–1865. SSJ 12 (1936) s. 6, 31, 254; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 153 #501. — M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 351, 446; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 660 (Ignatius Taulu 10); A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 1473 (Oikaisuja ja lisäyksiä); O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 144.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Bengt Ignatius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4908>. Luettu 16.4.2024.

Ks. myös viittausohje.