Helsingin yliopisto

Tiedot

4.10.1725 Isak Peldan 5498. Kastettu Ilmajoella 1.5.1699. Vht: Ilmajoen kappalainen Henrik Peldanus 3012 (yo 1682, † 1706) ja Helena Alftanus. Ylioppilas Uppsalassa 6.12.1717 *Isacus Peldan Ostrobothniensis. Ylioppilas Turussa 4.10.1725 Peldan Isaac. Ostrob _ 310. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1725] Isaacus Peldan. Studiosus antea Upsaliensis. Magister in Philosophia publice proclamatus d. 25 Junii 1729. 1731 Vicarius Rectoris Biörneburg: 1732 Conrector, et 1738 Rector ibidem. Anno demum 1747 constitutus Christina Lappfierdensium Pastor. Obiit A:o 1748 die 12 Dec:. Respondentti 14.12.1728 pro exercitio, pr. Johan Haartman 4419. Respondentti 7.6.1729 pro gradu, pr. Isak Björklund U586. FM 25.6.1729. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa (Kristiinankaupungissa) 13.3.1732. — Pohjalaisen osakunnan kuraattori 1728–31. — Porin triviaalikoulun konrehtori 1731, rehtori 1738. Lapväärtin kirkkoherra 1746. Rovasti. Puhuja pappeinkokouksessa Turussa 1739. † Lapväärtissä 14.12.1748.

Pso: 1733 Rebecka Berg tämän 1. avioliitossa († 1803).

Pson seur. aviomies: lääninsihteeri, laamanni Johan Mathesius 5579 (yo 1727, † 1765).

Poika: kristiinankaupunkilainen kauppias, varapormestari Hans Henrik Bergh Isaacsson 7425 (yo 1748).

Poika: Lapväärtin nimismies Josef Peldan 7427 (yo 1748, † 1777).

Tyttärenpoika: katselmuskirjuri Isak Berndtson 10005 (yo 1783, † 1798).

Vävy: Lapväärtin kirkkoherra, FM Jakob Estlander 6327 (yo 1736, † 1785).

Vävy: piirilääkäri, LT Barthold Rudolf Hast 6707 (yo 1740, † 1784).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 147a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #608. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 383 (LXXVIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 58 (LXXVIII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XII 1726–1731 (julk. T. Carpelan, 1948) s. 328, 340, 352, 367, 376, 557; Uppsala universitets matrikel II 1700–1750 (utg. A. B. Carlsson, 1919–23) s. 115, 158; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja II 1721–1770 (1947) #608; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 155. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 49, 273, 275; A. Hjelt, [Tillägg och rättelser]. HArk 15 (1898) pöytäk. s. 36; A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 1012 (Peldan Taulu 14); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #486R, 668D, 682D, 1368R, 1570D, 1649D, 1841G, 2392D, 3520D, 3523D; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 I (moniste 1963) Lapväärtti; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #2194.

Doria respondentti
Doria gratulantti
Doria dedikaation kohde

Päivitetty 15.8.2010.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Isak Peldan. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=5498>. Luettu 18.6.2024.

Ks. myös viittausohje.