Helsingin yliopisto

Tiedot

1741/42 Arvid Fredrik Korpenfelt 6810. * noin 1725. Vht: Asikkalan Vähä-Äiniön omistaja Joakim Korpenfelt († 1762) ja Sara Mether. Porvoon lukion oppilas 12.3.1741 – 12.12.1741. Ylioppilas Turussa 1741/42 Korpenfeldt Arv. Frid Nob _ 391. † ylioppilaana Asikkalassa 22.12.1742.

Äidin isä: tullikirjuri, vänrikki Anders Mether 3401 (yo 1687, † 1736).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 106b; KA mf. ES 1725 (bb 19) Hollolan ja Tennilän käräjät 10.–11.10.1698 s. 300 (Corpralen Hendrich Korpfeldt inlade i Rätten ett Kiöpebreef af d: 12 sidstl: Jul: hwar uti förmähles, huru som han sigh tillhandlat af Anders Mårttensson i Wächmas des Börde Rusthåld om 5 ö: Landh emoth 400 Dal:r Kopp:r m:t); KA mf. ES 1726 (bb 21) Hollolan ja Tennilän käräjät 4.–5.11.1701 s. 264 (Oppå Cornetten Manhafftigh Henrich Korpfeltz wägnar inlades i Rätten af Qwartermestaren Manhafftig Gustaf Ström ett Kiöpebreef af d: 12 Julii 1698 des medelst besagde Cornett Korpfält moth 400 D:r Kopp:r M:tt tillhandlat sigh ett börde Rusthåldh á 5 ö: landh i Maawehmas och Tennilä S:n); KA mf. ES 1729 (bb 30) Padasjoen ja Kuhmoisten käräjät 4.–5.2.1710 f. 49 (Maiorens Edell och Manhaftig Sigfred Joachimssons Erf:r ... Lieut:s Edell och Manhaftig Hind: Korpfelts Fru Wälb: Greta Berg); KA mf. ES 1242 (g 25) Helsingin RO 10.12.1702 s. 191 (fordran hoos een Leutnampt Hendrich Korpfelt benembdh). — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 9 (XCIV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 76 (XCIV); B. Lunelund-Grönroos (julk.), Matriculum gymnasii Borgoensis 1725–1809. SSJ 17 (1946) #293. — J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden (1909) s. 240 (Korpfelt Tab. IV, Arvid Fridolf); Y. Blomstedt, Asikkalan historia (1982) s. 706.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Arvid Fredrik Korpenfelt. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=6810>. Luettu 19.5.2024.

Ks. myös viittausohje.