Helsingin yliopisto

Tiedot

7.7.1687 Anders Mether Andreas Johannis, Ingermannus 3401. * noin 1667. Vht: Sortavalan pormestari, rajatarkastaja Johan Larsson Mether († 1697) ja Sara Bang. Ylioppilas Turussa 7.7.1687 Mæther Andr [Johannis Ingerm _ 172]. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1687 d. 7. Jul.] Andreas Johannis Mäther. Ingerm. — Karjalan rakuunarykmentin majoitusmestari 1695, samalla rajatarkastaja 1697. Vänrikki Uudenmaan jalkaväkirykmentissä 1711, ero 1712. Hämeen ja Itä-Uudenmaan tuomarina isonvihan aikana. Porvoon kihlakunnan manttaalikomissaari 1721. Raatimies Haminassa 1724, ero 1726. Tullikirjuri s.v. Omisti Kopposelan talon Asikkalan Vesivehmaalla. ‡ Asikkalassa 5.9.1736.

Pso: Katarina Boisman († 1751).

Veli: Helsingin kämnerinoikeuden esimies, kapteeni Johan Mether 3402 (yo 1687, † 1750).

Veli: kapteeni Henrik Mether U551 († 1745).

Pojanpoika: sotavanhuslaitoksen kirjanpitäjä Anders Erik Mether 8222 (yo 1760, † 1808).

Tyttärenpoika: ylioppilas Arvid Fredrik Korpenfelt 6810 (yo 1741/42, † 1742).

Lanko: Sortavalan pormestari Karl Fabricius 2701 (yo 1679, † 1697).

Vävy: Orimattilan kirkkoherra Gustaf Tönnerus U1257 († 1749).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 125a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #212; KA mf. ES 1794 (gg 1) Salmin ja Suistamon käräjät 26.1.1672 f. 193v (Inspectoren öfwer Sordawala Grefweskap S:r Johan Mether, Hans Excell:tz Högwälborne Gref Baners och å dess ägors och byars wegnar); KA mf. ES 1796 (gg 2) Sortavalan käräjät 25.–26.9.1682 f. 419v; KA mf. ES 1798 (gg 7) Suistamon, Salmin ja Sortavalan käräjät 15.–19.10.1688 f. 180; KA mf. ES 1798 (gg 10) Räisälän, Kurkijoen ja Tiuralan käräjät 14.–19.9.1691 f. 233 (hennes Son Petter Jacobsson Mäther ... sin bror Michell Jacobsson Mäther ...); KA mf. ES 1799 (gg 11) Sortavalan, Salmin ja Suistamon käräjät 20.–26.10.1692 f. 102 (Såsom Arrendatoren och Gräntz Inspectoren Wälb:de Johan Mäther genom sin Mågh Borgmestaren Wäll:t Carl Ottesson beswärer sigh, att Föraren wedh Gräntzen jempte andre bruka honom till stort meen och intrångh bådhe Ööll och Brännewijnss Sahlu och Krögerij); KA mf. ES 1799 (gg 14) Sortavalan, Salmin ja Suistamon käräjät 5.–12.10.1695 f. 170v (Gräntz Inspectoren och Arrendatoren Wälbet:de Johan Mether beswärade sigh igenom sin Son Qwarter Mestaren Mannhafftigh Anders Mether, att ehuruwähl Förarens Peter Pålacks hustro der wedh Grentzewachten i Salmis, ähr för detta Lagl: förbudhin att idka något Krögerij och bruka Öhl och Brennewijns sälliande honom Arrendatoren till förfångh uthi sitt Arrende ...); KA mf. ES 1800 (gg 16) Sortavalan käräjät 18.–23.10.1697 f. 292v (framledne Grentz Inspectorens Enckia dygdesamme hustro Sara Bang), 295v (nu warande Gräntz Inspectoren Anders Mether); KA mf. ES 1800 (gg 18) Liperin ylim. käräjät 13.–15.6.1699 f. 112v; KA mf. ES 1801 (gg 24) Pälkjärven käräjät 16.–18.11.1705 s. 176 (Förplägningz Commissarien Wälbet:de Anders Mether). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 229 (XLVIII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 273, 300, 382–384, 385, 387, 393, 394, 403–404, 406; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 30. — Släktbok II. SSLS 138 (utg. A. Wilskman, 1918–33) sp. 739 (Mether Tab. 2); A. Lewenhaupt, Karl XII:s officerare. L–Ö (1921) s. 455; H. Holmberg, Suomen tuomiokunnat ja kihlakunnantuomarit (1959) s. 37.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Mether. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3401>. Luettu 22.4.2024.

Ks. myös viittausohje.