Helsingin yliopisto

Tiedot

1742/43 Johan Fredrik Gummerus 6893. * Turussa noin 1725. Vht: turkulainen kirjansitoja Johan Henriksson Gummerus († 1735) ja Helena Höijer. Ylioppilas paon aikana Tukholmassa 1742/43 Gumerus Joh. Fridr. Abo _ 395. — Manttaalikomissaari Turun ja Porin läänissä 1750. † Turussa (ruots. seurak.) 21.7.1792.

Pso: 1748 Henrietta Maria Brandenburg († 1792).

Isän isä: Oriveden pitäjänapulainen Henrik Gummerus 2963 (yo 1681/82, † 1713).

Poika: kielenkääntäjä, protokollasihteeri Henrik Reinhold Gummerus, myöh. Gummer 9418 (yo 1776, † 1803).

Poika: Turun hovioikeuden sihteeri Kristoffer Gummer 10368 (yo 1787, † 1807).

Sukulainen(?): Porin triviaalikoulun kollega Jakob Gummerus 4974 (yo 1707, † 1737).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 77a; KA mf. ES 1976 (nn 28) Oriveden käräjät 17.5.1709 s. 520 (Uppå Medhielparens här i Sochnen Wällärde Henrich Gummerii wägnar, hwilcken nu för tijden intyges wara Siuk, framkom Kyrckioherden Ehrewyrdige och högwällärde Mag:r Johan Utter och föredrog, huru såssom bem:te H:r Henrich 1706 utj Jan: Månad, låtit des Son Johan Gumerus Antaga tienst hos Bookbindare M:r Lorentz Höijer i Åbo, att bära berörde Embete, och ifrån samma tijdh, in tills nu, dersammastädes fördrögt, Men emedan ber:de Johan, eij kan blifwa utj Embetet inskrefwen, för än om hans Börd och förhållande, in loco skulle Undersökt blifwa, och der öfwer bewijs inskaffas; Så anhåller H:r Kyrckioherden, att Nembden här om höras måtte, hwilcka intygade, att mehrber:de Johan Henrichsson Gummerus, af ährlige Föräldrar, Ofwannämbde H:r Hen: Gummerus och Modren dygdesamma Susanna Reuter, sampt ächta Säng födder är Åhr 1690, jämbwähl så länge han här i Sochnen hemma wistatz och dem witterl:t är, sig ährligen förhållit, sampt ett Ostraffeligit lefwerne fördt, hwilcken Nembdens intygan, så lunda togz ad notam och till bewijs, under Häradz Sigill meddeles). — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 16 (XCV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 77 (XCV). — J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1086D; M. J. Kankaanpää, Gummerus-Pihkalan suku. SSJ 43 (1992) s. 148.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 19.2.2010.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Fredrik Gummerus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=6893>. Luettu 23.6.2024.

Ks. myös viittausohje.