Helsingin yliopisto

Tiedot

1681/82 Henrik Gummerus Henricus Henrici, Satacundensis 2963. Vht: Oriveden kirkkoherra Henrik Gummerus 765 (yo 1650, † 1682) ja Kristina Lilius tämän 1. avioliitossa. Ylioppilas Turussa 1681/82 Gummerus Henr. Henrici Sat _ 152. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1681/82] Henricus Gummerus. | Adj: Minist. in Oriwesi. | obiit. — Oriveden pitäjänapulainen 1684. ‡ Orivedellä 4.1.1713.

Pso: 1:o ~1680 Susanna Danielsdotter Reuter († 1708); 2:o 1710 Katarina Portman.

Appi: Oriveden kirkkoherra Daniel Reuter 48 (yo 1640, † 1685).

Pojanpoika: manttaalikomissaari Johan Fredrik Gummerus 6893 (yo 1742/43, † 1792).

Lanko(?): Erik Johan Portman 5676 (yo 1729).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 77a; HYK ms., Satak. osak. matr. I #281; KA mf. ES 1965 (nn 6) Oriveden käräjät 1.8.1683 s. 1140 (Studiosi D:ni Henrici Gomeri på sin Moders dygdesamme hustro Christinæ Hindrichzdotters Lilliæ wegnar begäran); KA mf. ES 1965 (nn 7) Oriveden käräjät 2.9.1687 s. 344, 346 (wähllärde H: Hindrich Gummerus uppå sijn Modhers dygdesamme hustru Christina Lillias, och dess Interessenters wägnar ifrån Woitila by), Oriveden käräjät 15.10.1687 s. 445; KA mf. ES 1966 (nn 7) Oriveden käräjät 6.–7.6.1690 s. 1457 (Medhielparen Wällärde H:r Hindrich Gummerus beklagade sig hafwa igenom ehn hefftigh Wååd Eldh i sidst förledne höst bortmist ett nytt Pörte och ehn ny badstugu, begärandes at få någon hielp); KA mf. ES 1966 (nn 8) Oriveden käräjät 25.6.1691 s. 303; KA mf. ES 1967 (nn 10) Oriveden käräjät 27.–28.3.1693 f. 166, Oriveden käräjät 15.9.1693 f. 471, 473; KA mf. ES 1968 (nn 11) Oriveden käräjät 8.–9.6.1694 f. 239, Oriveden käräjät 20.9.1694 f. 388v; KA mf. ES 1968 (nn 12) Oriveden käräjät 8.–9.2.1695 f. 48v (Coadjutoren H:r Henrich Gummerus på Woitila); KA mf. ES 1969 (nn 12) Oriveden käräjät 16.9.1695 f. 365v; KA mf. ES 1969 (nn 13) Oriveden käräjät 22.5.1696 f. 175v; KA mf. ES 1966 (nn 8) Kangasalan käräjät 15.–16.1.1700 s. 1045; KA mf. ES 1976 (nn 28) Oriveden käräjät 17.5.1709 s. 520; KA mf. ES 1977 (nn 29) Oriveden käräjät 24.5.1710 s. 474 (Coadjutoren wid Oriwesi Försambling Wällärde Henrich Gummerus trädde för Rätten och Opgaf en Underskrefwen Förtekning af d: 24:de j innewarande Månadh, uppå all den hoos honom befintelige och efter hans framl:ne hustru Susanna Reuter qwarlembnade Egendom, med begiäran, att som han är sinnad träda j annat Gifte, och å den händelssen, will hafwa sine Barn som äro 7 till tahlet, Nl:n 4 Söner, Daniel, Johan, Henrich, allareda till sine laga åhr komne, och Anders 14 Åhr gl:, sampt 3:ne döttrar, Anna Maria gift, Carin 12 och Chirstin 7½ åhr gambla, för deras Möderne Afwittrade). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 194 (XLII); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #281. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 276, 280; M. J. Kankaanpää, Gummerus-Pihkalan suku. SSJ 43 (1992) s. 22.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Gummerus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2963>. Luettu 19.7.2024.

Ks. myös viittausohje.