Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1745 Henrik Båge 7086. * Kokemäellä noin 1726. Vht: Kokemäen nimismies Henrik Boge († 1759) ja Maria Lethalen. Ylioppilas Turussa kl. 1745 [Boge] Henric. Satacund _ 404. Satakuntalaisen osakunnan jäsen 12.3.1745 [1745] die 12. Martii Henricus Båge. Cumoënsis. | Pagimagister in Cumeå 1759 constitutus. — Kokemäen nimismies 1759–88. † Kokemäellä 31.3.1801.

Isän isä: Kokemäen pitäjänapulainen Simon Boge 2603 (yo 1677/78, † 1732).

Sukulainen(?): Längelmäen kirkkoherra Erik Johan Lethalin, myöh. Elfvenberg 6821 (yo 1742, † 1787).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 26a; HYK ms., Satak. osak. matr. I #732; HYKA TAA Ej, Uskollisuudenvalat Aadolf Fredrikille ([1748], Cumå), (23.10.1748, Harjawalda). — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 25 (XCVI); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 79 (XCVI); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVII 1751–1756 (julk. V-M. Autio, 1982) s. 26; J. R. Aspelin (utg.), Förteckning [1752]. HArk 13:1 (1894) s. 190 (Antecknad hoos sin Fader i Cumå.).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Båge. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=7086>. Luettu 19.6.2024.

Ks. myös viittausohje.