Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1746 Jakob Wanochius 7158. * Tyrväällä 7.8.1723. Vht: Tyrvään Liuhalan Knuutilan rusthollari, valtiopäivämies Johan Tomasson († 1756) ja Valborg Jakobsdotter. Porin triviaalikoulun oppilas (1737, cl. syntact.). Ylioppilas Turussa kl. 1746 [Wanochius] Jacob. Satac _ 407. Satakuntalaisen osakunnan jäsen 18.1.1746 [1746 die 18. Januarii] Jacobus Wanochius. Tyrwensis. | Adjunctus Præpositi Messubyensis ordinatus d. 24 Oct. 1752. | Deinde Adj. Ministerii ibidem. | Mortuus 1793. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 24.10.1752. Todistus ordinaation hakemista varten saamaansa kutsua noudattaen kirjattu pöytäkirjaan 5.11.1752. — Messukylän kirkkoherran apulainen 1752, pitäjänapulainen 1754. † Messukylässä 26.2.1793.

Pso: 1753 Katarina Sofia Asp († 1811).

Appi: Teiskon kappalainen Gustaf Asp U1252 († 1776).

Isän setä: teologian professori, FM Anders Liuhander, v:sta 1675 Wanochius 2021 (yo 1669, † 1700).

Veli: Kangasalan nim. pitäjänapulainen, FM Abraham Wanochius 8061 (yo 1758, † 1773).

Poika: Oriveden kappalainen Johan Gustaf Wanochius 9721 (yo 1780, † 1816).

Vävy: tilanomistaja Ruovedellä, pankinreviisori Erik Lagerlöf 9387 (yo 1776, † 1813).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 206b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #742; HYKA TAA Ha, Ylioppilaiden opintosuoritus- ja opiskelutodistukset 1731–1828 (15.10.1752). — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 41 (XCVII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVII 1751–1756 (julk. V-M. Autio, 1982) s. 147; K. Jäntere, Porin triviaalikoulun oppilasluettelot... SSJ 2 (1926) s. 11, 22, 31; O. Mustelin och S-E. Åström, Prästvigningarna i Åbo stift 1728–30 och 1752–1800. SSV 33–34 (1949–50) s. 39. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 293; H. Impola, Säätykiertoa eräässä satakuntalaisessa talollissuvussa Ruotsin ajalla. Genos 31 (1960) s. 106; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #3327D, 3328G; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 I (moniste 1963) Messukylä.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jakob Wanochius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=7158>. Luettu 13.4.2024.

Ks. myös viittausohje.