Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1746 Mårten Fredrik Bothnerus 7199. Kastettu Pöytyällä 25.11.1724. Vht: pöytyäläinen Tomas Bothnerus ja Kristina Ström. Turun katedraalikoulun oppilas 6.2.1743 (in cl. conrect., Pöitiens.) – 17.6.1746 (examen). Ylioppilas Turussa kl. 1746 [Bothnerus] Mart. Frid. Austrof _ 409. Todistus ordinaation hakemista varten pöytäkirjassa 6.12.1750. Vihitty papiksi 1750. Respondentti 20.6.1753 pro exercitio, pr. Karl Mesterton U700. Respondentti 15.5.1754 pro gradu, pr. Karl Abraham Clewberg U678. FM 25.7.1754. — Paimion sijaiskirkkoherra 1750. ‡ Paimiossa 11.1.1756.

Pso: 1753 Kristina Sevon tämän 1. avioliitossa († 1764).

Pson seur. aviomies: Lemun kirkkoherra Isak Ulnerus, myöh. Ullner 5954 (yo 1732, † 1793).

Isän isä: Inkerin Lopen kirkkoherra Tomas Bothnerus U279.

Lanko: tilanomistaja Paimiossa, kaupunginviskaali Fredrik Sevon 8308 (yo 1761, † 1789).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 29a; HYKA TAA Ba, Ylioppilaiden läsnäolo- ja luentoluettelot 1728–1806 (9.7.1746, Austrofinlandiska nation); HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1722–1754 ([1749?]); HYKA TAA Ha, Ylioppilaiden opintosuoritus- ja opiskelutodistukset 1731–1828 (15.11.1750); KA mf. ES 1879 (kkk 10) Lopen, Järvisaaren, Liissilän ja Inkeren käräjät 19.–23.8.1695 s. 194 (Sedan tillspordes Nygreen 3562, huru han widskeppelsen bewijsa kunde. R: Medh Kyrckioherdens Söhner Abraham och Thomas Bothnero, af hwilka nu allenast den första tillstedes wahr), 199 (Pastoris H: Bothneri hustro, Sohnen Thomas eller dottren Jungfru Sophia Bothnera). — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 34 (XCVII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 80 (XCVII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVI 1747–1751 (julk. V-M. Autio, 1972) s. 381; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) passim. — J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #807R, 2485R; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 II (moniste 1963) Paimio.

Doria respondentti

Päivitetty 18.10.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Mårten Fredrik Bothnerus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=7199>. Luettu 13.4.2024.

Ks. myös viittausohje.