Helsingin yliopisto

Tiedot

1.6.1689 Johan Nyengren, myöhemmin Nygren Johannes Jacobi, Neoviensis 3562. Vht ilmeisesti: nevanlinnalainen vuokraaja Jakob Wallenstendel ja Elisabet Petersdotter Udnie tämän 1. avioliitossa. Ylioppilas Turussa 1.6.1689 Nyengren Joh. Neov _ 178. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1689 d. 1 Junii] Johannes Nyregrén. [Neovienses.]. Ylioppilas Tartossa 25.11.1692. Erotettu Tarton yliopistosta cum infamia 10.11.1693. — Valkeasaaren kappalainen Inkerissä 1697. Pakeni sotaa 1703 ja mainitaan Vehkalahdella 1706. Oleskeli Virossa Harju-Madisen (S:t Matthiae) ja Ristin (Kors) seurakunnissa 1709–10, mainitaan varapastorina siellä. Vormsin (Ormsö) vt. kirkkoherra 1710. Vietti sopimatonta elämää, kuoli ennen virasta erottamista. † 15.11.1711.

Pso: (1696?) N.N. Danielsdotter.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 141a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #235; KA mf. ES 1821 (ii 28) Vehkalahden käräjät 9.1.1706 s. 22 (Dett haar Capellan Wyrdig och Wällärde H: Johan Nygreen att fodra af Rusthåll:n Arfwed Spennare if:n Mämälä 6 D: K:m:t lånte Peng:r ... Capellan warit i qwarter hoos honom); KA mf. ES 1879 (kkk 10) Lopen, Järvisaaren, Inkeren ja Liissilän käräjät 21.–26.1.1695 s. 8 (Kärandens [Matthis Danielson] barns Præceptor Nygreen), Lopen, Järvisaaren, Liissilän ja Inkeren käräjät 19.–23.8.1695 s. 191 (Casus af Loppis Försambl:, Studiosen Johan Nygreen anklagade een Löös qwinnes Persohn ben: Helena Andersdotter, för det hoon bracht honom uthi rychte, som hade han öfwat medh henne Lägersmåhl, dertill han alldeles nekar), 194 (katso 7199), 199, 212; KA mf. ES 1879 (kkk 11) Lopen, Järvisaaren, Inkeren ja Liissilän käräjät 13.–18.1.1696 s. 32, 36, 39; KA mf. ES 1880 (kkk 14) Kuivaisin, Korpiselän, Kelton ja Spasskin käräjät 21.–26.1.1698 s. 162 (Caplan i Walkiasari H:r Jahan Nygren), Pähkinälinnan, Kuivaisin, Korpiselän, Kelton ja Spasskin käräjät 22.–30.9.1698 s. 411; KA mf. ES 1880 (kkk 15) Kuivaisin, Korpiselän, Kelton ja Spasskin Tuutarin käräjät 6.–17.2.1699 s. 236, 242, 327, Lopen ylim. käräjät 15.–17.2.1699 s. 387 (Länsman Mattz Danielssons Son Daniel Mattsson ... han är Arrendatorens Jacob Danielssons Bror Son), Kuivaisin, Korpiselän, Kelton ja Spasskin käräjät 30.9.–17.10.1699 s. 739, Kuivaisin, Korpiselän, Kelton ja Spasskin käräjät 30.9.–17.10.1699 s. 770 (Advocaten Andreas Keckonius 3977 fullmechtigat af Caplan i Walkiasari H: Jahan Nygren); KA mf. ES 1880 (kkk 17) Toksovan käräjät 17.–21.10.1701 s. 77, Toksovan ja Valkeasaaren käräjät 22.–27.2.1702 s. 58, 60. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 236 (XLIX); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 573 (Joh. Nyngreen); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 419 (19.12.1693, Ett bref ifrån Consistorio Academico i Dorpt af d. 2 Dec. nästledne ... gifwandes tillkänna, huru såsom Student Johan Nygreen ... blifwit med relegatione cum infamia belagd); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 33; A. Tering, Album Academicum der Universität Dorpat (Tartu) 1632–1710 (1984) #1299. — H. Paucker, Ehstlands Geistlichkeit (1849) s. 318; A. R. Cederberg, Suomalaiset ja inkeriläiset ylioppilaat Tarton ja Tarton-Pärnun yliopistossa vv. 1632–1710. SSV 23 (1939) s. 119; K. Väänänen, Herdaminne för Ingermanland I. SSLS 538 (1987) #245; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #6074; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2765.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Nygren. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3562>. Luettu 15.6.2024.

Ks. myös viittausohje.