Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1747 Jakob Benedictius 7279. * Haminassa 18.12.1730. Vht: kristiinankaupunkilainen kauppias Jakob Benedictius († 1755) ja Maria Forenius. Vaasan triviaalikoulun oppilas 5.2.1745 – 1747. Ylioppilas Turussa kl. 1747 Benedictius Jacob. Ostrob _ 413. Pohjalaisen osakunnan jäsen 22.2.1747 [1747] Jacob Benedictius. 1754. de usu Chemiæ, præsertim in Physicis, disputavit. 1756. Præs. Dn. Prof. Kalm gradualem edidit dissertationem om Takskifwerns upsökande, kännemärken och nytta. 1757. laurea magisterii ornabatur. | 1759. sacros inibat ordines. | Sacellanus in Saltwik Alandiæ 1770; obiit 1792. Todistus kirjattu pöytäkirjaan 10.10.1749 (aikomuksena matkustaa Ruotsiin). Respondentti 27.11.1754 pro exercitio, pr. Jakob Gadolin 6251. Respondentti 26.3.1757 pro gradu, pr. Pehr Kalm 6189. FM 2.8.1757. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 30.11.1759. — Hammarlandin kirkkoherran apulainen 1759, Finströmin 1764. Apulaispappi Saltvikissa 1766, kappalainen 1770. † Saltvikissa 29.10.1792.

Pso: 1:o 1766 Elisabet Ceder († 1790); 2:o 1790 Kristina Dahlgren († 1791); 3:o 1792 Ingrid Sungren.

Eno: lastenopettaja Daniel Forenius 6451 (yo 1738, † 1782).

Sisarenpoika: kristiinankaupunkilainen kauppias, raatimies Erik Magnus Parman 10321 (yo 1787, † 1813).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 19a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #892; HYKA TAA Ej, Uskollisuudenvalat Aadolf Fredrikille ([1748], Lapfierd). — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 43 (XCVIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 82 (XCVIII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVI 1747–1751 (julk. V-M. Autio, 1972) s. 261; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVII 1751–1756 (julk. V-M. Autio, 1982) s. 166; J. R. Aspelin (utg.), Förteckning [1752]. HArk 13:1 (1894) s. 184 (Wistas här i Åbo.); O. Wanne, Liber scholae Wasensis 1722–1830. SSJ 18 (1947) #645; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja II 1721–1770 (1947) #892; O. Mustelin och S-E. Åström, Prästvigningarna i Åbo stift 1728–30 och 1752–1800. SSV 33–34 (1949–50) s. 45. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 10; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1203R, 1908R; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 II (moniste 1963) Saltvik.

Doria respondentti

Päivitetty 2.3.2009.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jakob Benedictius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=7279>. Luettu 24.6.2024.

Ks. myös viittausohje.