Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1747 Isak Astreen nuorempi 7280. * Ilmajoella 2.5.1728. Vht: Kurikan kappalainen Isak Astrenius, myöh. Astreen 5274 (yo 1716, † 1755) ja hänen 1. puolisonsa Susanna Reinius. Vaasan triviaalikoulun oppilas 28.3.1738 – 1747. Ylioppilas Turussa kl. 1747 [Astrenius] Isaac. Ostrob _ 413. Pohjalaisen osakunnan jäsen 22.2.1747 [1747] Isaacus Astrenius. 1752 Adjunctus Parentis, sacellani in Curicka. | 1757. ipse successit patri. | Obiit 1794. Todistus ordinaation hakemista varten 14.8.1752 (kirjattu pöytäkirjaan 20.8.1752). Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 15.8.1752. — Kurikan kappalaisen (isänsä) apulainen 1752, kappalainen siellä 1755. † Kurikassa 18.12.1794.

Pso: 1758 Magdalena Kristina Tengström († 1808).

Pojalla Isak Astreenilla on Vaasan triviaalikoulun matrikkelissa (kirj. sinne 17.2.1774 #1286) merkintä "dog innan han hant bli Student", mutta hautausmerkinnässä Kurikassa häntä tituloidaan ylioppilaaksi 1784.

Appi: Sulvan kappalainen Georg Tengström U646 († 1742).

Vävy: Kaustisten kappalainen Samuel Reinhold Chydenius 9994 (yo 1783, † 1805).

Vävy: Kauhavan kappalainen Jakob Åhlgren 11227 (yo 1798, † 1828).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 13a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #893; HYKA TAA Ha, Ylioppilaiden opintosuoritus- ja opiskelutodistukset 1731–1828 (14.8.1752). — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 43 (XCVIII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVII 1751–1756 (julk. V-M. Autio, 1982) s. 128; O. Wanne, Liber scholae Wasensis 1722–1830. SSJ 18 (1947) #525; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja II 1721–1770 (1947) #893; O. Mustelin och S-E. Åström, Prästvigningarna i Åbo stift 1728–30 och 1752–1800. SSV 33–34 (1949–50) s. 39. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 62; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 I (moniste 1963) Kurikka.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Isak Astreen. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=7280>. Luettu 16.4.2024.

Ks. myös viittausohje.