Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1747 Johan Pihlman 7298. Kastettu Uudessakaupungissa 31.8.1733. Vht: Kalannin Sundholman ja sittemmin Ulvilan Anolan pehtori Karl Pihlman († 1789) ja hänen 1. puolisonsa Sofia Montanus. Ylioppilas Turussa kl. 1747 [Pihlman] Joh. Boreal _ 414. Boreaalisen osakunnan jäsen 3.4.1747 1747 d: 3 Aprilis Johannes Pihlman. | natus 1733. | 1752 Dissertationem egregiam De „artificiosa foecundatione immersiva seminum vegetabilium“ Upsaliæ edidit. Inde reversus Examen Rigorosum cum applausu præstitit 1753, eodemq: anno Dissertationem Gradualem De „Usu Idearum Mathematicarum in Physica“ mascule defendit. 1754 d. 25 Julii Laurea Philosophica coronatus, Distributore L: L: O: O: Profess. Mag. Carol. Abrah. Clewberg. | 1756 sub proprio præsidio edidit dissert: Chem: „Theoriam Salium Acidorum“ exhibentem. 1757 Docens Chemiæ constitutus. | 1759 Vicarius Lectoris Scholæ Chathed: Ab. designatus; postquam jam 1755 intervallo autumnali partes ejus egerat, nec non 1758 intervallo itidem autumn. muneri Rectoris præfuerat cum consensu eorum quorum intererat. | 1760 Munus Con-Rectoris in Schola Triviali Biorneburgensi obtinuit. | Pastor in Euraåminne 1776.(5) | Præpositus honorar. 1777, et contractus 1778.(9) | Doctor Theologiæ 1779. | Nomine Theol. Professoris ornatus 1786. | Membr. Societ. pro fide et Christ. eod. ann. | Obiit 1811. Todistus Uppsalan yliopistoon siirtymistä varten pöytäkirjassa 14.4.1750. Ylioppilas Uppsalassa 5.11.1750 Johannes Pihlman Borea-Finlandus (* 1733) antea civis Acad:æ Aboensis. Respondentti Uppsalassa 1.6.1752 pro exercitio, pr. kemian prof. Joh. Gotsch. Wallerius. FK Turussa 1753. Respondentti 19.12.1753 pro gradu, pr. Jakob Gadolin 6251. FM 25.7.1754. Preeses 24.11.1756 pro venia docendi. Todistus pöytäkirjassa 23.6.1760. Preeses 30.4.1763. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 1.8.1770. TT h.c. Uppsalassa 6.6.1779. — Boreaalisen osakunnan kuraattori 1757. — Turun katedraalikoulun vt. lehtori sl. 1755. Turun akatemian kemian dosentti 1757. Turun katedraalikoulun vt. rehtori sl. 1758, vt. lehtori 1759–60. Porin triviaalikoulun konrehtori 1760. Eurajoen kirkkoherra 1775. Lääninrovasti 1779. Professorin arvonimi 1786. Valtiopäivämies 1778–79 ja 1789 (Laguksen mukaan myös 1786 ja 1792). † Eurajoella 27.1.1811.

Pso: 1778 Agata Kristina Timm (prof. Joh. Haartmanin tyttärentytär, † 1796).

Isän setä: Rymättylän kirkkoherra, FM Håkan Pihlman 2135 (yo 1671, † 1714).

Veli: varanotaari Karl Pihlman 8939 (yo 1770, † 1777).

Velipuoli: tamperelainen kauppias Lars Abraham Pihlman 10316 (yo 1787, † 1839).

Sisarenpoika: porilainen kauppias, raatimies Fredrik Johan Clouberg 10315 (yo 1787, † 1832).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 150b; HYK ms., Bor. osak. matr. #491; HYK ms. AKA:8, Konsistorin registratuura 1747–1760 s. 560 (14.6.1757); HYKA TAA Ej, Uskollisuudenvalat Aadolf Fredrikille ([1748], i Biörneborgs och Ulfsby Församl.), (23.10.1748, Harjawalda); HYKA TAA Ha, Ylioppilaiden opintosuoritus- ja opiskelutodistukset 1731–1828 (14.4.1750); KA Collianderin kokoelma, Suomen kirkon paimenmuisto #2689. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 50 (XCVIII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVI 1747–1751 (julk. V-M. Autio, 1972) s. 307; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVIII 1756–1762 (julk. V-M. Autio, 1990) s. 35, 82, 94, 146, 149, 234, 235, 252, 289, 312, 313, 330, 387, 391, 432; J. R. Aspelin (utg.), Förteckning [1752]. HArk 13:1 (1894) s. 204; Uppsala universitets matrikel II 1700–1750 (utg. A. B. Carlsson, 1919–23) s. 382; O. Mustelin och S-E. Åström, Prästvigningarna i Åbo stift 1728–30 och 1752–1800. SSV 33–34 (1949–50) s. 51. — J. H. Lidén, Catalogus disputationum I. Disp. Upsalienses (1778) p. 510; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 217; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 275; K. G. Leinberg, Dissertationes academicæ Fennorum extra patriam. BNF 58 (1900) #90; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #311D, 1074D, 1196R, 2952–2953P, 3062D, 3336D; Y. Blomstedt ja E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1554–1809. SKHST 67:1 (1963) s. 84.

Doria respondentti
Doria dedikaation kohde

Päivitetty 28.1.2008.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Pihlman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=7298>. Luettu 21.7.2024.

Ks. myös viittausohje.