Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1747 Erik Forell 7301. * noin 1730. Vht: Helsingin kaupunginsihteeri, valtiopäivämies Erik Forell († 1734) ja Kristina Woivalenius. Helsingin triviaalikoulun oppilas 23.2.1741. Ylioppilas Turussa kl. 1747 Forell Ericus _ 414. Todistus Turun hovioikeuden auskultointiluvan hakemista varten pöytäkirjassa 3.7.1751. Turun hovioikeuden auskultantti 20.7.1751. † luult. nuorena.

Isän isä(?): Mustion ruukinsaarnaaja Samuel Forelius 3503 (yo 1688, † 1706).

Äidin isä: Sääksmäen kirkkoherra, FM Elias Woivalenius 1802 (yo 1665/66, † 1714).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 63a; HYKA TAA Ej, Uskollisuudenvalat Aadolf Fredrikille ([1748]); HYKA TAA Ha, Ylioppilaiden opintosuoritus- ja opiskelutodistukset 1731–1828 (4.6.1751); TMA Turun HO, Luettelo auskultanteista 1750–1896 #15. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 46 (XCVIII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVII 1751–1756 (julk. V-M. Autio, 1982) s. 7; R. Rosén, Liber scholae Helsingforsensis 1691–1865. SSJ 12 (1936) s. 39; B. Åkerman, Bouppteckningar i Helsingfors stad 1679–1808. SSJ 13 (1937) #60. — J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1883G.

Doria gratulantti

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Erik Forell. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=7301>. Luettu 23.7.2024.

Ks. myös viittausohje.